Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

6 ugers jobrettet uddannelse for ledige

Få bevis på dine kompetencer med en 6 ugers jobrettet uddannelse, mens du får dagpenge. Vi har et bredt udvalg af kurser for ledige, som alle er på den landsdækkende positivliste.

Vi står til rådighed med gratis rådgivning, der sikrer at du kommer tættere på dit næste job og vi hjælper dig effektivt gennem ansøgningsprocessen.

 

Når du udvider dit CV med nye statsanerkendte eksamensbeviser og certificeringer, så bliver du mere attraktiv på arbejdsmarkedet.

 

Vi har i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi, IBA og VIA University College tilrettelagt nogle fleksible forløb, du kan deltage på, mens du er ledig.

 

Tilmeld dig en jobrettet uddannelse i dag

Hvad er 6 ugers jobrettet uddannelse?

Jobrettet uddannelse er selvvalgte uddannelser for ledige. Hvis du befinder dig i én af målgrupperne der er berettigede, så kan du deltage på ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb i din ledighedsperiode.

Kurserne for ledige varer op til 6 uger, og du kan kun deltage på godkendte forløb fra den regionale og landsdækkende positivliste.

Regler for jobrettet uddannelse

Uddannelserne er henvendt til ufaglærte og faglærte ledige, samt ledige med kort videregående uddannelse. Der er forskellige regler alt efter hvilket uddannelsesniveau du har, i der er to målgrupper:

Målgruppe 1

Ledige der er ufaglærte, faglærte eller har en kort videregående uddannelse ovenpå en faglig uddannelse

Målgruppe 2

Øvrige ledige og personer der faldet udenfor målgruppe 1

I tvivl?

Få gratis rådgivning på 3283 3610

Målgruppe 1 - Skal have uddannelsen godkendt af sin A-kasse

 

Hvordan bliver min uddannelse godkendt?

Du har ret til at deltage på 6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag, hvis du opfylder nedenstående krav til jobrettet uddannelse.

 • Du skal være fyldt 25 år
 • Du skal være fuldtidsledig
 • Du må ikke modtage anden ydelse end dagpenge 
 • Du skal have deltaget i et første møde i din A-kasse og dit jobcenter
 • Du kan starte på et kursus, når du har været ledig i 5 uger, men du kan søge om optagelse allerede fra første ledighedsdag
 • Uddannelsen skal være afsluttet inden 39. ledighedsuge 
 • Uddannelsen skal stå på den landsdækkende positivliste 

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Når du har fundet ud af, hvilke af de nedenstående uddannelser du ønsker at deltage på, så tilmelder du dig blot på siden for din ønskede uddannelse.

Derefter hjælper vi dig igennem processen med at udfylde ansøgningsblanketten AR237, som skal sendes ind til din A-kasse. AR237 er en formular, hvor man ansøger om retten til jobrettet uddannelse.

Hvilke jobrettede uddannelser vil A-kassen godkende?

Den landsdækkende positivliste

Den landsdækkende positivliste er udgivet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og afgrænser, hvilke kurser og uddannelsesforløb det er muligt at tage som 6 ugers jobrettet uddannelse. Listen indeholder alle de kurser og uddannelser, som giver kompetencer der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Se den landsdækkende positivliste her

Målgruppe 2 - Skal have uddannelsen bevilget gennem jobcentret

 

Hvordan bliver det jobrettede kursus bevilget? 

Dit jobcenter har mulighed for at bevilge en uddannelse til dig fra den regionale positivliste på en jobplan. Jobcentret skal blot vurdere, at uddannelsen vil styrke dine muligheder på arbejdsmarkedet.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Kontakt dit jobcenter og hør, om de vil bevilge uddannelsen på en jobplan. Bevilger de uddannelsen på en købsaftale, så send den til:

udd@lederne.dk

eller

Ledernes KompetenceCenter
Vermlandsgade 65
2300 København S
Att. Birgit Tygesen

Hvilke jobrettede uddannelser kan jobcentret bevilge?

Ledernes KompetenceCenter tilbyder nedenstående kurser fra de regionale positivlister, som jobcentret bevilger:

Kommunikation i praksis

 • Region Hovedstaden: uddannelseskode 37477
 • Region Sydjylland: uddannelseskode 37477

Projektstyring i praksis 

 • Region Fyn
 • Region Østjylland: uddannelseskode 37427
 • Region Sydjylland: uddannelseskode 37518

Salgspsykologi og grundlæggende salg 

 • Region Hovestaden: uddannelseskode 37610 
 • Region Vestjylland: uddannelseskode 37610
 • Region Østjylland: uddannelseskode 37610

Økonomistyring i praksis

 • Region Hovedstaden: uddannelseskode 37396
 • Region Vestjylland: uddannelseskode 37396
 • Region Østjylland: uddannelseskode 37396
 • Region Sydjylland: uddannelseskode 37396
 • Region Nordjylland

Digital markedsføring

 • Region Nordjylland
 • Region Vestjylland: uddannelseskode 37607

PRINCE2 Foundation

 • Region Fyn 
 • Region Østjylland

PRINCE2 Practitioner

 • Region Fyn 
 • Region Østjylland

Den regionale positivliste

Se den regionale positivliste her

 

Hvilke jobrettede uddannelser udbyder i? (9)

Jobrettet uddannelse i København, Horsens, Kolding og Aabenraa

For at udbyde jobrettede uddannelser på akademiniveau, samarbejder vi med nogle af Danmarks største erhvervsakademier, i øjeblikket har vi aftaler med KEA, IBA og VIA.

Dette betyder, at vi har mulighed for, at tilbyde forløb i vores eget mødecenter i København, og hos erhvervsakademierne i Kolding, Aabenraa og Horsens.

85% kommer i arbejde