Netværk styrker organisationen

Når en leder vælger at bruge tid og ressourcer på at deltage i et netværk, er det ikke kun til gavn for den enkelte. Det har også en stor værdi for resten af organisationen. 

Hvor ofte debatterer I ledelse åbent i virksomheden?
I mange organisationer er der ikke tradition for åbent at tale om ledelse. Samtidig oplever man som leder pres oppefra, nedefra og fra siden. Derfor føler mange ledere sig alene og savner fællesskab med andre ledere. I et netværk får man mulighed at vise usikkerhed og sårbarhed, og man har mulighed for sparring med uafhængige netværkskollegaer og en erfaren netværksfacilitator. Dette har en positiv effekt for virksomheden, fordi man som leder kan få sparring til nogle af de udfordringer, man kæmper med i hverdagen. På den måde kan man vende tilbage til organisationen med nye øjne på situationen, og dermed også nye ideer og konstruktive løsningsforslag.  

Ledelse gør en forskel – også på bundlinjen
Ledelse påvirker ikke kun bundlinjen, men også trivsel og lyst til udvikling. Det er ingen overdrivelse at sige, at lederrollen er i hastig forandring, og derfor er kontinuerlig ledelsesudvikling vigtigt. Et netværk er et udviklende rum, der fremmer læring og giver nye input og viden på løbende basis. Det gør, at man som leder vender hjem med et større og mere robust grundlag til at få succes med fremtidens ledelsesudfordringer i virksomheden, og dermed styrke motivation og trivsel hos medarbejderne. 

Kan resultaterne blive bedre?
Uanset hvilken position man sidder i, vil man som leder erfare, at beslutningerne og resultaterne, kan blive bedre, hvis man har mod til at lade sig udfordre. I dag står opgaverne ofte i kø for lederen, som mere end nogensinde har brug for tid og rum for refleksion. Jo mere man udfordres i sin ledelsesgerning, desto vigtigere er det, at man giver sig selv tid og rum til at reflektere over sin måde at bedrive ledelse på. Det giver derfor både personlig værdi og forretningsmæssig værdi, at lederen har et fagligt frirum, hvor man kan afprøve ideer og få faglig sparring.

Ny viden og kompetencer øger konkurrencedygtighed
Ledere udvikler sig ikke ved at trække på gamle erfaringer, og man behøver ikke være fremsynet for at se, at vi står over for større udfordringer end nogensinde før. Virksomheden drager fordel af, at lederen får flere vinkler på mulige løsningsforslag på konkrete problemstillinger – og samtidig får ny motivation og inspiration med hjem til forretningen. 

Der er derfor mange fordele ved, at man som leder deltager i og vedligeholder sit netværk – både for at styrke sine egne kompetencer, men i høj grad også fordi det skaber værdi for hele organisationen. 

Se alle netværksgrupper for ledere (9)