Tilbage til oversigten

Valgfag: Økonomisk ledelse

Fagmodulet Økonomisk ledelse sætter dig i stand til at analysere økonomiske beslutninger som ledelsesinstrument.

Du får en grundlæggende forståelse for den økonomiske tankegang samt de økonomiske begreber, modeller og beslutningsprocesser og du får en viden om styring af økonomiske aktiviteter, som giver dig kompetencerne til at deltage i økonomiske beslutninger.

Indhold:

Overordnet økonomisk styring
Det eksterne og interne regnskab
Budgetproces, budgettering og forskellige budgetmodeller, herunder incitamenter i forskellige modeller, aktivitets-, omkostnings- og likviditetsbudgettering
Metoder og værktøjer til økonomisk målstyring
Kommunikation og formidling af økonomiske forhold
Omverdenens indvirkning - herunder politiske indgreb og samfundsmæssige forhold

 

Vær opmærksom på, at du også har mulighed for at tilmelde dig den fulde diplomuddannelse i ledelse og derved opnå en samlet rabat.

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

Adgangskrav

For at blive optaget på diplomuddannelsen i ledelse skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, er det stadig muligt at blive optaget på baggrund af dine reelle kompetencer.

Læs mere om realkompetencevurdering

Yderligere oplysninger

Diplomuddannelsen i ledelse er godkendt af Undervisningsministeriet og internationalt anerkendt via pointsystemet European Credit Transfer System med 60 ECTS point. Den varer sammenlagt tre år. Fagligt svarer et diplom i ledelse til en bachelorgrad, og uddannelsen giver dermed adgang til relevante masteruddannelser.

Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Lederne i samarbejde med IBA og DTU.

Vores samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter samarbejder med IBA og DTU

Vi samarbejder med IBA Kolding og DTU om at udbyde vores diplomuddannelse.

 

    DTU   

 

 

Tilmelding

4 dage
9.200 kr.

Se alle valgfag og obligatoriske fag på diplomuddannelsen (9)