Tilbage til oversigten

Valgfag: Ledelse og jura

Fagmodulets formål er, at du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse og jura.

Undervisningen fokuserer på juraens betydning for samfundsmæssig og organisatorisk praksis samt det ansvar og de forpligtelser, der følger af at være organisationsmedlem i forhold til de legale frihedsrettigheder.

Du lærer om problemstillinger i krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse.

Indhold:

Retskilder, metode, retssystemet og den juridiske beslutningsproces
Funktionærret
Konkurrenceret
Markedsføringsloven
Forvaltningsloven
Ledelsesretten - som ledelsesværktøj og styringsinstrument

 

Vær opmærksom på, at du også har mulighed for at tilmelde dig den fulde diplomuddannelse i ledelse og derved opnå en samlet rabat.

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

Adgangskrav

For at blive optaget på diplomuddannelsen i ledelse skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, er det stadig muligt at blive optaget på baggrund af dine reelle kompetencer.

Læs mere om realkompetencevurdering

Yderligere oplysninger

Diplomuddannelsen i ledelse er godkendt af Undervisningsministeriet og internationalt anerkendt via pointsystemet European Credit Transfer System med 60 ECTS point. Den varer sammenlagt tre år. Fagligt svarer et diplom i ledelse til en bachelorgrad, og uddannelsen giver dermed adgang til relevante masteruddannelser.

Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Lederne i samarbejde med IBA og DTU.

Vores samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter samarbejder med IBA og DTU

Vi samarbejder med IBA Kolding og DTU om at udbyde vores diplomuddannelse.

 

   IBA Erhvervsakademi Kolding DTU   

 

 

Tilmelding

4 dage
9.200 kr.

Se alle valgfag og obligatoriske fag på diplomuddannelsen (11)