Tilbage til oversigten

Trivsel og ledelse

Få viden om hvordan du som leder understøtter trivsel, godt samarbejde og et positivt arbejdsmiljø og få konkrete redskaber, som du kan bruge direkte i din afdeling eller i dit team.

På dette to-dags kursus får du en forståelse af lederens rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, du lærer metoder til at forebygge mistrivsel, stress, mobning og konflikter, og du får mulighed for at sparre med andre ledere om relevante cases.

Vi tager udgangspunkt i din daglige ledelsesopgave og klæder dig godt på til at forstå din rolle, dit ansvar og dine handlemuligheder, når det drejer sig om dine medarbejderes og din afdelings trivsel.

Det er aftalt mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, at virksomheder skal tilbyde deres ledere dette kursus.

Du får:

Viden om hvordan du understøtter trivsel, godt samarbejde og et positivt arbejdsmiljø
Forståelse for din ledelsesrolle i forbindelse med trivsel og psykisk arbejdsmiljø
Metoder til at opbygge tillid og bruge feedback
Redskaber til at forebygge arbejdsrelateret stress, samt spotte og håndtere stress
Indsigt i konflikter og de mekanismer, der ligger bag
Redskaber til hvordan du håndterer konflikter, krænkende adfærd, mobning, stress m.m.

 

Kurset afholdes over to dage - henholdsvis den 27. september og 25. oktober 2019. Begge dage i Ledernes MødeCenter i København.

 

Brug for hjælp?

3283 3610

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ledere med personaleansvar, dvs. 1. linjeledere, teamledere, afdelingsledere o.a.

 

Indhold

Dag 1
Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne dilemmaer og historier og fokuserer på lederens rolle og personlige lederskab.

Du får viden om lovgivningen på området, de ledelsesmæssige udfordringer, dilemmaer og etiske overvejelser samt overblik over centrale temaer inden for trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Du bliver desuden præsenteret for en hjemmeopgave, som tager udgangspunkt i din ledelsessituation.

Dag 2
Du får mulighed for at arbejde mere intensivt med lige de temaer, der er mest relevante for dig. Vi arbejder procesorienteret med udgangspunkt i jeres cases, så du får indsigt i det organisatoriske beredskab og dit eget handlerum.

Trivsel og ledelse

Udbytte

Efter kurset har du en bedre forståelse af stress, samarbejde og konflikter samt krænkende adfærd og mobning. Du kan spotte symptomer på mistrivsel hos den enkelte medarbejder og du har fået metoder til at forebygge mistrivsel og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Du har fået viden om, hvordan du udvikler og vedligeholder trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø og du går hjem med konkrete idéer til at iværksætte tiltag i din egen afdeling og rådgive om generelle organisatoriske tiltag opad.

Endvidere kender du rammerne for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i henhold til lovgivningen og ved hvor der er hjælp at hente internt såvel som eksternt.

Undervisningsform

Undervisningsformen er involverende og med fokus på praktisk anvendelige værktøjer. Vi tager udgangspunkt i din daglige ledelsesopgave og du får mulighed for at afprøve det lærte imellem de to kursusdage, som ligger med ca. en måneds mellemrum.

Der vil være to undervisere og max. 30 deltagere på hvert hold, hvilket sikrer en god dynamik og mulighed for at sparre med en bred gruppe af ledere.

Undervisere

Anne Birgitte Lindholm

Anne Birgitte Lindholm

Anne Birgitte er uddannet kemiingeniør og har flere coachuddannelser, ligesom hun er certificeret i en række udviklings- og profilværktøjer. Hun har 12 års erfaring som topleder og mellemleder i både privat og offentlig regi, senest som vicedirektør i Folketinget. Anne Birgitte er forfatter til tre ledelsesbøger og er direktør i konsulentvirksomheden PraxisConsult.
Kursus om trivsel og ledelse

Susan Kristiansen

Susan Kristiansen underviser i arbejdsmiljø hos Dansk Arbejdsgiverforening og er uddannet konfliktmægler. Susan har 10 års ledelseserfaring og har siden 1998 været selvstændig konsulent inden for ledelse, psykisk arbejdsmiljø, social kapital og konfliktmægling med fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

Praktiske oplysninger og pris

Tid og sted
Den 27. september og 25. oktober 2019 i Ledernes MødeCenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S.

Tilmelding
Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her.

Pris
4.830 kr. ekskl. moms. Prisen dækker deltagelse og forplejning. Afmelding kan foregå omkostningsfrit indtil 5 uger før kurset.

se alle kurser i ledelse (18)