Tilbage til oversigten

Trivsel og ledelse

5.0 (47 bedømmelser)

På dette to-dages kursus får du viden om hvordan du som leder understøtter trivsel, godt samarbejde og et positivt arbejdsmiljø. 

Du får konkrete redskaber, du kan bruge direkte i din afdeling eller i dit team når du vil skabe motivation og sikre gode forandringer eller når samarbejdet knager og der er konflikter. Vi tager udgangspunkt i din daglige ledelsesopgave og du får mulighed for at sparre med andre ledere om relevante cases.

Du får:

Forståelse for din ledelsesrolle i forbindelse med trivsel og psykisk arbejdsmiljø
Redskaber til at forebygge, spotte og håndtere stress
Redskaber til hvordan du håndterer konflikter, krænkende adfærd, mobning, m.m.
 

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

Kurset udbydes i samarbejde med DA arbejdsmiljøuddannelse

Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation har aftalt, at ledere omfattet af Lederaftalen, skal have tilbudt dette kursus. Kurset udbydes i et samarbejde mellem Ledernes KompetenceCenter og DA arbejdsmiljøuddannelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ledere med personaleansvar.

 

Udbytte

Efter kurset kan du spotte mistrivsel og du har fået metoder til at forebygge mistrivsel og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Du går hjem med konkrete idéer til hvad du kan gøre i din egen afdeling og hvor der er hjælp at hente.

Program

Dag 1
Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer og fokuserer på lederens rolle og personlige lederskab. 

Du får viden om lovgivningen og overblik over centrale temaer. Vi vender også ledelsesmæssige dilemmaer og etiske overvejelser.

Du bliver desuden præsenteret for en hjemmeopgave, som tager udgangspunkt i din personlige ledelsessituation. 

Dag 2
Du får mulighed for at arbejde mere intensivt med de temaer, der er mest relevante for dig. Vi arbejder med udgangspunkt i jeres hjemmeopgaver, så du får indsigt i dine rammer og dit eget handlerum.

Undervisningsform

Undervisningen har fokus på praktisk anvendelige værktøjer med udgangspunkt i din daglige ledelsesopgave. Du får mulighed for at afprøve det du har lært mellem de to kursusdage. 

Der er to undervisere og max. 30 deltagere på hvert hold. Det giver dig mulighed for at sparre med en bred gruppe af ledere.

Praktiske oplysninger og pris

Pris
6.900 kr. ekskl. moms. Prisen dækker deltagelse og forplejning. Afmelding kan foregå omkostningsfrit indtil 5 uger før kurset.

Undervisere

Anne Birgitte Lindholm

Anne Birgitte Lindholm

Anne Birgitte Lindholm har de seneste 10 år beskæftiget sig med ledelses- og lederudvikling. Hun fungerer som konsulent, rådgiver og underviser for både offentlige og private virksomheder. Hun har stor erfaring med leder- og medarbejderudvikling inden for f.eks. det personlige lederskab, distanceledelse, coaching, kommunikation, konflikthåndtering, teamudvikling og samarbejde. Hun er certificeret i mange forskellige typer af profil- og analyseværktøjer. Hun er uddannet ingeniør, certificeret coach og har desuden mange års praktisk erfaring som leder på alle niveauer af organisationen fra projektledelse til direktion i såvel offentligt som privat regi. Endelig har hun skrevet bøgerne ”Mesterledelse”, ”Distanceledelse” samt ”Ledelse uden personaleansvar”.
Kursus om trivsel og ledelse

Susan Kristiansen

Susan Kristiansen underviser i arbejdsmiljø hos Dansk Arbejdsgiverforening og er uddannet konfliktmægler. Susan har ledelseserfaring fra både offentlige og private virksomhederog har siden 1998 været selvstændig konsulent inden for ledelse, psykisk arbejdsmiljø, social kapital og konfliktmægling.

Datoer efterår 2020

Tid og sted

Den 11. november 2020 i  København - stedet oplyses senere. 

Den 2. november 2020 i Aarhus - stedet oplyses senere. 

Tilmelding

2 dage
6.900 kr. (ex. moms)