Tilbage til oversigten

Teamledelse - For ledige

Har du ansvar for et team, hvor du ønsker at skabe teamwork og samarbejde, så er fagmodulet teamledelse det helt rigtige for dig.

På dette modul får du forståelse for de dynamikker, der eksistere i et team, og du får kompetencer til at styrke teammedlemmernes evne til at spille hinanden gode.

Teamledelse giver dig 5 ECTS point på et akademiniveau.

Teamledelse giver dig indblik i de forskellige aspekter af teambaseret ledelse samt en forståelse for sammenhængen mellem ledelse og team performance.

Emner på kurset vil være:

Teamledelse som metode
Indsigt i gruppedynamik og processer
Teamet som en del af en større  organisation
Teamets udviklingsfaser
Rollen som teamleder


Du får redskaber til at håndtere den daglige ledelse og udvikling af teams i din virksomhed. Derudover bliver du rustet til at identificere og påvirke forskellige teamroller samt at anvende disse til at udvikle teamet i den rigtige retning.

 Tag Teamledelse som en del af en akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

 

Målgruppe:
Kurset er for dig, der har det daglige ledelsesansvar og ønsker at styrke samarbejde og performance i dit team. 

Underviser

Tine Henriksen

Tine Henriksen

Tine er HR- og ledelsesrådgiver med en solid baggrund indenfor forretningsorienteret HR, forandringsledelse, lederskabs- og teamudvikling, procesforenkling, personlige profiler, coaching, karriererådgivning, outplacement og LEAN-inspirerede styringsværktøjer.

Økonomisk tilskud

SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Akademifaget er SVU-berettiget. SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Omstillingsfonden

Vidste du, at du kan få op til 40.000 kr. i tilskud til din akademiuddannelse?

Læs mere om dine muligheder

Du kan få mere information om ordningen og dine muligheder ved at til ringe eller skrive til Birgit Thygesen i Ledernes KompetenceCenter på 32 83 34 20 eller bit@lederne.dk

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
  • Grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX og HF)
  • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Faget er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har KEA, Smart Academy, CPH Business, VIA, Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

 

 Københavns Erhvervsakademi Smart Academy  CPH Business VIA University College        Viborg Dania 

 

 

Tilmelding

5 dage
Bevilges af dit jobcenter/a-kasse (Jobcenterpris: 12.174 kr.)

se alle kurser for ledige (11)