Tilbage til oversigten

Teamledelse

Bliv klædt på til at lede dit team, så I får alles potentialer i spil og sammen leverer endnu stærkere resultater.

En dygtig teamleder skal finde balancen mellem at sætte retning og rammer for teamets arbejde samt at lade teamet tage medansvar for læring og personlig udvikling. På kurset får du konkrete redskaber og metoder til at skabe en dynamisk samarbejdskultur præget af god feedback. Og du lærer, hvordan du får dine medarbejdere til at tage mere ansvar, samtidig med de spiller hinanden gode.  

 

Kickstart teamets udvikling i seks skridt

Bliv skarpere på, hvad teamet har brug for fra dig som leder

Arbejd med dine udfordringer i rollen som teamleder

Få værktøjer til at skabe en stærk kultur for læring og performance

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu

 

Målgruppe:
Kurset er relevant for ledere med ansvar for et eller flere teams og som ønsker redskaber til at løfte deres team til bedre præstationer og mere nytænkning

Kursets indhold

Virtuelt kick off (9.00 - 11.00) 

  • Introduktion til kursets program
  • Udveksling mellem deltagerne
  • Dit personlige udviklingsryk

Seminar (9.00 – 16.30)

  • 6 konkrete skridt til udvikling af teamet
  • Teaming – Et værktøj til fleksibelt og effektivt teamarbejde
  • Ledelsesmodel for etablering af kultur for innovation og performance
  • Kvalitet i fysiske og virtuelle møder - konkrete metoder og øvelser

Seminar (9.00 – 16.30)

  • Feedback gentænkt – Tre håndtag til en stærk feedbackkultur
  • Konflikthåndtering – Værktøjer til konstruktive konflikter
  • Dit personlige udviklingsryk genbesøgt

 

Kick off 

På kick off introduceres programmets indhold og de øvrige deltagere. Her bliver du indført i grundtænkninger om team og teamledelse samt misforståelser herom. På kick off arbejder du også med at formulere, hvad DU vil tage et udviklingsryk på i din teamledelse. Arbejdet med dit eget udviklingsryk, er samtidig en metode, du selv kan arbejde med omkring det enkelte teammedlem.

Teamledelse 101

Du får et enkelt værktøj med 6 konkrete skridt, som teamet og du kan arbejde med som et løbende servicetjek og udvikling af teamet til næste niveau.

Teaming

I moderne organisationer er der behov for at teamets medlemmer fleksibelt ’teamer op’ om opgaver, ud fra hvad opgaven kalder på. Det handler om at identificere, hvem der bedst løser en given opgave, samt om løbende at følge op på dette efterhånden, som opgaven udvikler sig.

Kultur for innovation og performance 

Vi arbejder med en enkel ledelsesmodel, hvor du klædes på i tre konkrete ledelsesgreb, som du kan anvende til at opbygge en kultur i teamet, der sikrer læring, innovation og performance.

Kvalitet ved fysiske og virtuelle møder

Møder er teamets vigtigste fælles arbejdemetode, men der er behov for mødeledelse, hvis de skal afvikles effektivt. Vi gennemgår fald- og guldgruber i mødeafholdelse, analogt såvel som virtuelt, og træner konkrete metoder til god mødeledelse. Du får en praktisk model til at bygge og gennemføre gode møder.

Feedback gentænkt

Feedback er verdens mest udbredte udviklingsværktøj – slet og ret. Til trods for dette udløser det alt for ofte dybe suk, når vi skal give hinanden feedback. Du får konkrete metoder til at sætte modtageren i førersædet, så det bliver en god oplevelse for både giver og modtager at arbejde med feedback. 

Konstruktive konflikter

Konflikter er uundgåelige og kan være dybt skadelige for teamets samarbejdsevne og trivsel. Men hvis konflikter håndteres klogt, kan de være en kilde til både energi, engagement og øget tillid til hinanden. Vi arbejder med de bedste greb til at gøre konflikter til en konstruktiv kraft.


Bevis på dine kompetencer

Du vil modtage et digitalt bevis på dine nye kompetencer efter din deltagelse på uddannelsen. Dit bevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn-profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.

Underviser

Bjarke

Bjarke Østergaard

Bjarke Østergaard er uddannet BSc i Information Science ved Greenwich University og har en Master i Retorik & Formidling fra Aarhus Universitet. Han er chefkonsulent i UKON og bl.a. efteruddannet EMCC certificeret coach, psykoterapeut, systemisk konsulent, instruktør i konfliktmæling og storgruppe facilitator. Bjarke Østergaard har mere end 15 års erfaring med forandringer og strategisk kommunikation - både som leder i organisationer og som konsulent. Han har igennem årene støttet og udviklet danske og internationale virksomheder i deres arbejde med ledelse og kommunikation, for at styrke ejerskabet for de strategiske forandringer og mål virksomheden ønsker at opnå. Med en lang erfaring som Kommunikations- og Analysechef i Aarhus Kommune, og som leder i Vestas af forandringskommunikationsteam har Bjarke arbejdet med de udfordringer, der fylder i både den offentlige og private sektor.

Praktiske oplysninger

Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning på de to undervisningsdage.

Tilmelding

3 dage
Pris 12.500 kr. (ex. moms)
Medlemspris 11.200 kr. (ex. moms)