Tilbage til oversigten

Salgspsykologi og grundlæggende salg

4.9 (11 bedømmelser)

Få konkrete værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere et salg, så du bliver i stand til at handle ud fra forskellige kunders adfærd.

På akademifaget Salgspsykologi og grundlæggende salg lærer du at arbejde med salg, hvor der både er fokus på den salgstekniske del – altså, hvordan du gennemfører et salg trin for trin – og den psykologiske del, hvor der i høj grad lægges vægt på den personlige gennemslagskraft, personlig udvikling og  kommunikation.

Salgsteknik kan ikke stå alene, hvorfor det er afgørende, hvordan du som person trænger igennem med dit budskab. Vi kigger også på gængse salgsledelsesværktøjer, der kan hjælpe dig med at få overblik over hvilke salgsindsatser, der skal hjælpe dig med at nå dine mål.

Få succes som salgsleder

Bliv bevidst om din adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper
Få værktøjer til at håndtere stress i salgssituationer
Få redskaber til at målstyre dit salg
Få 10 ECTS-point fra AU i international handel og markedsføring
Vi udbyder også dette fag som online kursus, så du kan følge kurset fra din computer, uanset hvor du befinder dig

 

Du kan også tage dette fag som et online forløb

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

Målgruppe
Uddannelsen er relevant for dig, der allerede har erfaring med salg, men som gerne vil blive skarpere på moderne salgsværktøjer. Du er eksempelvis ansvarlig for B2B-salg, butikssalg, eller du er salgschef. Er du leder, vil du på kurset blive bedre til at føre en konstruktiv dialog med de medarbejdere, der sidder med salg.

Akademifagets forløb

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og øvelser. Du arbejder med selvstudie og opgaveløsning i de perioder, hvor du ikke er til undervisning. Du slutter akademifaget af med en eksamen.

 

Emner der gennemgås på kurset:

Sælgeren og salgsmødet

 • Sælgeren og sælgers opgaver
 • Opbygning af salgsmøde, herunder:
  • Behovsafdækning
  • Spørgemetodik
  • Aktiv lytning
  • Præsentation af løsninger
  • Indvendingsbehandling
  • Forhandlingsteknik
  • Afslutning af salgsmødet

Personlig udvikling

 • Persontypologi
 • Personlige egenskaber
 • Selvudvikling
 • Emotionel Intelligens
 • Mindset

Kommunikation

 • Forståelse for kommunikation
 • Gennemslagskraft
 • Transaktionsanalyse

Salgsledelse

 • Kvantitative - og kvalitative indsatser
 • Prioriteter af opgaver og kunder
 • Mødeforberedelse

 

 

Modul 1 - Sælgeren, Salgsmøde og kunden

 • Sælgeren og sælgerens opgaver
 • Salgshjulet
  • Åbning/interesse
  • Persontypologi
  • Behovsafdækning/Spørgemetodik
  • Aktiv lytning
  • EFU
  • Afslutning

   

 

Modul 2 - Salgspsykologi og persontyper

 • Personlige egenskaber
 • Selvudvikling
 • Emotionel intelligens
 • Mindset

 

 

Modul 3 - Psykologiske værktøjer, kommunikation og salsledelse

 • Forståelse for kommunikation
 • Transaktionsanalyse
 • Assertion
 • Mødeforberedelse
 • Salgsledelse

 

 

Dag 7

Projektvejledning - telefonisk

 

 

Dag 8

Eksamen

 

 

Eksamen

Eksamensformen er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et kort individuelt projekt. Når du består eksamen, får du 10 ECTS point på akademiniveau fra akademiuddannelsen i salg og markedsføring.

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Uddannelsen er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Mulighed for Garuda certificering

Sammen med uddannelsen kan du tilkøbe en certificering i Garuda FokusProfilen. Fokusprofilen giver dig et klart syn på dig selv og forbedrer din evne til at aflæse andre.

Med certificeringen som supplement til salgspsykologi og grundlæggende salg, får du et praktisk redskab til at tilpasse din adfærd og dine salgsargumenter til forskellige kundetyper. Det øger chancen for bedre salgsresultater.

Pris for tilkøb af Garuda certificering

5.000 kr. (ekskl. moms)

Læs mere om Garuda certificering

Underviser

Anders Amstrup

Anders Amstrup

Anders har 15 års ledererfaring på mellem- og topniveau. Han har en uddannelsesbaggrund som erhvervspsykolog, cand. psych. og HD-A. Siden 2009 har Anders undervist godt 1.000 ledere hos Ledernes KompetenceCenter. Sideløbende har han været konsulent i blandt andet Magasin du Nord, hvor han har haft mere end 60 ledere i coachingforløb.
Paul Nolan

Paul Nolan

Paul har flere års erfaring som leder, både nationalt og internationalt, samt med lederudvikling. Han træner ledere på både det taktiske, operationelle og strategiske niveau. Paul er cand.mag fra Aarhus Universitet og har en MSDS fra CBS SIMI.

Økonomisk tilskud

SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Akademifaget er SVU-berettiget. SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Omstillingsfonden

Vidste du, at du kan få op til 30.000 kr. i tilskud til din akademiuddannelse?

Læs mere om dine muligheder

Du kan få mere information om ordningen og dine muligheder ved at til ringe eller skrive til Birgit Thygesen i Ledernes KompetenceCenter på 32 83 34 20 eller bit@lederne.dk

Samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet
Som statslige uddannelsesinstitutioner har KEA, Smart Academy, CPH Business, VIA, Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Samarbejdspartnere - alle samlet

Tilmelding

6 - 8 uger
Pris 17.500 kr.

se alle akademifag (16)