Tilbage til oversigten

PRINCE2® Practitioner certificering

3.0 (1 bedømmelser)

PRINCE2® Practitioner er en overbygning til PRINCE2 Foundation certificeringen. Dette kursus giver dig endnu større viden om PRINCE2 og om, hvordan du anvender metoden optimalt.

Kurset giver dig et indgående kendskab til PRINCE2 som best practice metode. Du får en dybere forståelse for de centrale principper, processer, temaer, og ledelsesprodukter. Du lærer at vurdere en passende anvendelse af PRINCE2 i forhold til forskellige projekter. Kurset afsluttes med den akkrediterede PRINCE2 Practitioner eksamen. Består du eksamen, får du en PRINCE2 Practitioner certificering.

Læringsmål:

 • Forståelse for samspillet mellem roller, temaer, teknikker og processer i et PRINCE2 projekt
 • Kompetencer til at relatere PRINCE2-principper, processer og temaer til konkrete cases og projekter
 • Indblik og færdigheder til at udarbejde og revidere ledelsesprodukter i et projekt

Virksomhedens udbytte:

 • Større succesrate med projekter
 • Fælles model og sprog til styring af projekter internt og eksternt i organisationen
 • Internationalt anerkendt og kvalitetssikret metode til styring af projekter

Projektledere med en PRINCE2 Practitioner certificering har de rette PRINCE2 kompetencer til professionel projektstyring, og kan dermed lede projekter med større overblik og sikkerhed. Det resulterer i en mere effektiv proces og et bedre slutresultat – til tiden og til budgettet.

Det er en forudsætning at du har en PRINCE2 Foundation certificering. Læs mere om PRINCE2 Foundation her.
Tilmeld dig nu

Undervisning og eksamen

DAG 1
Denne dag går med forberedelse til eksamen - tilrettelagt efter kursisternes behov. Vi gennemgår blandt andet:

 • relevante temaer, processer og ledelsesprodukter             
 • testeksaminer
 • effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2 manualen
 • spørgsmål til anvendelse af PRINCE2 i forbindelse med cases og eget projekt
 • øvelser  

Aftenarbejde må medregnes. 

DAG 2
Denne dag afholdes eksamen. Dagen går med:

 • gennemgang af manglende emner fra DAG 1
 • PRINCE2 Practitioner eksamen    

Eksamen og certificeringsbevis:
Den afsluttende Practitioner eksamen varer 2½ time, og består af en case med bilag samt spørgsmål. Det er tilladt at medbringe PRINCE2-manualen til eksamen. PRINCE2 Practitioner eksamensbeviset udstedes af AXELOS/APMG International. Dit resultat kan også blive offentliggjort på AXELOS’ og APM Groups officielle liste over succesfulde PRINCE2 kandidater.

Undervisningsform

Undervisningsform
Kurset byder på to intensive dage med fremmødeundervisning. Undervisningen har fokus på overlevering af viden om PRINCE2®. Det sker gennem oplæg fra underviseren og ved gennemgang af cases.  

Undervisningsmaterialer
Omkring tre uger før kurset starter, modtager du et selvstudiehæfte samt to prøveeksamener. I selvstudiehæftet finder du en gennemgang af centrale PRINCE2 emner og processer, der gennemgås i samspil med en prøveeksamen. Efter kurset kan du bruge PRINCE2® manualen som et uvurderligt opslagsværk i dit praktiske arbejde som projektleder.   På selve kurset vil du få udleveret en kursusmappe med bl.a. gode råd til din eksamensforberedelse. Medbring dit selvstudiehæfte samt prøveeksamenerne til kurset.

Forberedelse inden kurset
Vi anbefaler, at du har gennemgået selvstudiehæftet, de 2 prøveeksamener og at du altid at du har læst hele manualen før kurset starter. Det giver dig det optimale udbytte af kurset og forbereder dig til eksamen.

Tidsforbrug
Sæt ca. 10-15 timer af til at læse og arbejde med opgaver før kurset starter. Sæt også tid af til eksamensforberedelse og læsning under kurset.

Underviser

Anne Dam Jensen

Anne Dam Jensen

Anne er selvstændig konsulent og akkrediteret PRINCE2 og PRINCE2 Agile træner. Hun har eksamineret mere end 2.500 projektledere i PRINCE2, og har selv arbejdet som projekt- og forandringsleder. Anne er uddannet cand. scient. og har en ph.d. i kemi / bioteknologi.

Praktiske oplysninger

Inkluderet i prisen:
Frokost, undervisning, litteratur, kursusmaterialer, to prøveeksamener, en certificeringseksamen, bevis på certificeringen

Forberedelse:
Du vil få kursusmaterialet tilsendt cirka 3 uger før kursusstart, og du skal regne med at afsætte 20-25 timer til forberedelse inden kursusopstart.

Mødetid:
På modulerne finder undervisningen sted mellem kl. 09.00 – 17.00. Kurset er uden overnatning.

Her afholdes kurset:
Ledernes KompetenceCenter
Prags Boulevard 45
2300 København S

PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes. PRINCE2 kurserne udbydes i samarbejde med Peak Consulting Group, ATO under AXELOS Limited

Tilmelding

2 dage
Pris 9.000 kr. (ex. moms)

se alle kurser i projektledelse (6)