Tilbage til oversigten

Ledernes lederuddannelse

Et lederudviklingsforløb for dig som ønsker at styrke dine personlige kompetencer med forskningsbaserede redskaber til at understøtte stærk performance, samarbejde og trivsel.

Ledelse handler i stigende grad om at understøtte positive relationer og om at være tydelig og skabe følgeskab omkring værdier og visioner. Det skaber en attraktiv arbejdsplads og det giver stærke resultater. 

På dette intensive lederudviklingsforløb fokuserer vi på at afdække dine styrker og udviklingsområder og på at give dig en række vigtige ledelseskompetencer, som gør dig i stand til at lede på en åben, tydelig og motiverende måde.

Udvid dit ledelsesmæssige handlerum:

Få indsigt i hvordan du bliver åben og tydelig omkring dine værdier
Lær at bruge Inner Development Goals som pejlemærker
Lær hvordan du skaber og nærer psykologisk tryghed
Få indblik i effektive ledelsesmetoder som f.eks. interessebaseret problemløsning, integreret gruppeudvikling, feedback og High Performance Teams
Få viden om hvordan du skaber gode relationer, nærvær og tillid 
Øg din handlekraft og lær at navigere i krydsfeltet af interesser med mod, optimisme og kreativitet
Få et unikt netværk med andre ligesindede ledere 

 

Indholdet i programmet trækker bl.a. på det gennemarbejdede framework, Inner Development Goals samt Radical Collaboration® og Psykologisk Tryghed.

Målgruppe
Lederudviklingsforløbet henvender sig til dig, som har nogle års erfaring som leder af medarbejdere og/eller ledere og nu ønsker at udvide dit ledelsesmæssige handlerum, styrke dine personlige ledelsesmæssige kompetencer og få rum til fordybelse i dit lederskab.

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu
Kellers park

Ledernes Lederuddannelse starter med adfærdsprofilen FIRO™ og en individuel tilbagemeldingssamtale.

Forløbet omfatter to undervisningsmoduler på henholdsvis tre og to dage afholdt i rekreative omgivelser på Comwell Kellers Park ved Vejle fjord. Efter modulerne afholder vi en online miniworkshop med fokus på videndeling og forankring af det lærte.

Mangler du overblikket eller de gode argumenter?

Bliv klogere på hvad både du og virksomheden får ud af Ledernes lederuddannelse. Download vores oversigt der tydeliggør udbyttet for både dig som kursist og virksomheden, informationer omkring betaling, samt en oversigt over uddannelsens opbygning.

Undervisere

Eva Stenby Carlsen

Eva Stenby

Eva Stenby har, som partner i Carlsen&E, beskæftiget sig med ledelses- og medarbejderudvikling siden 2009. Hun fungerer som rådgiver og underviser for både offentlige og private virksomheder i Danmark og udlandet og har stor erfaring med leder- og medarbejderudvikling. Hun er certificeret i flere forskellige typer af profil- og analyseværktøjer, E*MBA og certificeret træner i The Human Element® og Radical Collaboration®. Eva er oprindeligt uddannet mejeriingeniør og har desuden mange års praktisk erfaring som leder på alle niveauer af organisationen fra projektledelse til bestyrelse.

Jens Carlsen

Jens Carlsen

Jens Carlsen har, som partner i Carlsen&E, beskæftiget sig med ledelses- og medarbejderudvikling siden 2010. Han fungerer som konsulent, rådgiver og underviser for både offentlige og private virksomheder. Han har stor erfaring med leder- og medarbejderudvikling inden for f.eks. det personlige lederskab, coaching, kommunikation, konflikthåndtering, teamudvikling og samarbejde. Han er certificeret i flere forskellige typer af profil- og analyseværktøjer. Han er uddannet ingeniør, certificeret træner i The Human Element© og Radical Collaboration® og har desuden mange års praktisk erfaring som leder på alle niveauer af organisationen fra projektledelse til direktion.
Uddannelsens indhold og udbytte

Uddannelsen er bygget op omkring to moduler af henholdsvis tre og to dages varighed. I alt 5 dages intensiv undervisning afholdt som internat med overnatning. Derudover får du en adfærdsprofil med en individuel tilbagemeldingssamtale med en af undervisererne. Cirka 14 dage efter sidste modul mødes vi online til en interaktiv mini workshop, hvor der også er mulighed for at danne et fortløbende netværk. 

Der vil være opgaver mellem modulerne, som løses individuelt eller gruppevis sammen med de øvrige deltagere.   

Adfærdsprofil og tilbagemeldingssamtale 
Du får inden kursusstart tilsendt link til adfærdsprofilen baseret på FIRO™ teorien og får efterfølgende en tilbagemeldingssamtale med en af underviserne. Med udgangspunkt i FIRO™ får du indblik i dine styrker og udfordringer som leder. Du får inspiration til refleksion om dit eget lederskab og indblik i din egen ledermotivation og -adfærd.

Modul 1 (3 dages internat): Personlig fordybelse
På dette modul skaber vi plads til fordybelse og du får viden om de vigtige ledelseskompetencer, du skal mestre for at understøtte en attraktiv arbejdsplads med stærk performance og god trivsel. Du lærer dine egne styrker og udviklingsområder at kende og vi fokuserer på relationer og samarbejde. Sammen med resten af deltagerne får du indblik i hvordan du motiverer ved at tydeliggøre mening og formål med virksomheden og teamets arbejde. Du lærer at sætte en inkluderende ramme indenfor hvilken forskelligheder og nye perspektiver kan udfolde sig og bidrage maksimalt til bedre og bæredygtige løsninger. Du vil opleve en forøget tro på dit lederskab og en større indsigt i ledelsesopgaven og derved få større overskud, øget handlekraft og mere ro til at arbejde langsigtet. 

Modul 2 (2 dages internat): Fordybelse i teamwork
Det er dit team, som får det til at ske. Vi giver dig en række konkrete redskaber til at skabe og understøtte et High Performance Team og øger din evne til at mobilisere teamet og effektivisere beslutningsprocesser. Fokus er også på hvordan psykologisk tryghed og feedback accelererer performance i teamet, hvordan du som leder kan forstå teamets psykologi og hvordan du skaber følgeskab omkring dine visioner. Du får indsigt i værktøjer og frameworks som Team Kompatibilitet, Beslutningsprocesser i FIRO™, Selvledelse, Psykologisk tryghed, Feedback og at arbejde med modstand i forandringer.
Opfølgende mini workshop (2 timer online): Videndeling og forankring af læring samt mulighed for netværk fremadrettet
Vi mødes online til en interaktiv workshop og deler refleksioner siden sidst og erfaringer med anvendelse af de nye kompetencer og hjælpeværktøjer. Der vil desuden være mulighed for at etablere et fremadrettet netværk.


Download vores oversigt over modulerne her.

Undervisningsform
Undervisningen er uformel og interaktiv og foregår som en blanding af korte teoretiske oplæg, øvelser og dialog. Vi har fokus på læring gennem praktiske erfaringer og forventer, at du involverer dig selv aktivt. Undervisningen varetages af to undervisere i et trygt, lærende miljø med fokus på den enkelte deltager. For at understøtte det personlige fokus, afholdes kurset i rekreative omgivelser på det smukke Comwell Kellers Park ved Vejle Fjord, hvor der er tid og ro til fordybelse og mulighed for at nyde hotellets spa & wellness afdeling og den omkringliggende natur. 

 

Det faglige udgangspunkt

Indholdet i Ledernes Lederuddannelse trækker på en række forskningsbaserede redskaber, metoder og frameworks, som alle er med til at sikre et højt fagligt niveau og et aktuelt ledelsesperspektiv. Du vil blandt andet stifte bekendtskab med:

Inner Development Goals 
Inner Development Goals (IDG) er et framework, der søger at definere de afgørende nødvendige egenskaber og færdigheder, som ledere skal have for at håndtere de udfordringer vi står overfor. Det er især målrettet FN’s verdensmål og skitserer hvilke kompetencer ledere skal sikre sig for at være i stand til at lede på en bæredygtig måde. Læs mere på https://www.innerdevelopmentgoals.org/

Radical Collaboration® 
Radical Collaboration® er en metode til at sikre godt samarbejde. Det har fokus på at gruppen har det sjovt, mens den arbejder mod fælles mål og at  skabe stor åbenhed, høj tillid og masser af fleksibilitet i samarbejdet. Læs mere på https://www.radicalcollaboration.com/ og se videoen her.

Psykologisk Tryghed 
Bag begrebet psykologisk tryghed findes en grundlæggende viden om hvordan vores hjerne fungerer og hvordan vi mennesker reagerer i forhold til bl.a. fællesskaber, magt og læring. Ifølge den amerikanske psykolog og Harvard-professor Amy C. Edmondson, går vi ofte glip af værdifuld læring, innovation og vækst, fordi medarbejderne er bange for at dumme sig, blive ydmyget eller ligefrem straffet. Kort sagt, bruger vi meget hjerneaktivitet på at forholde os til trusler, frygt og fokus på andres adfærd med mindre vi føler os trygge i fællesskabet og dermed kan bruge vores energi på produktive aktiviteter og fælles performance.

Læs mere i denne artikel, hvor Lederstof interviewer Amy Edmonson: Amy Edmondson kan ikke forestille sig en situation, hvor det er en fordel, at dine medarbejdere er bange for dig.

Og i denne artikel fra Lederstof: Skab psykologisk tryghed i din afdeling, hvis du vil have et team, der performer.

Praktiske oplysninger

Hvert modul starter på førstedagen kl. 9.30 og slutter på sidste dagen kl. 15.30. Der vil være program om aftenen, men også tid til egen fordybelse, gåture og brug af hotellets fitness samt spa & wellness afdeling.

Hvis du ønsker en ekstra overnatning før eller efter kurset kan du kontakte Comwell Kellers Park på mail: hek@comwell.com, som giver dig en særpris på overnatning og forplejning. Du bedes selv stå for at booke eventuelle ekstra overnatninger hos Comwell.

Inkluderet i prisen er:
• Undervisning og adfærdsprofil
• Kursusmaterialer
• Enkeltværelse med bad på Comwell Kellers Park
• Fuld forplejning inklusiv morgenbuffet, frokost, kaffebuffet og middag 
• Adgang til spa & wellness alle kursusdage

Bevis på dine nye kompetencer

Du vil modtage et digitalt kursusbevis efter din deltagelse på kurset. Dit kursusbevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn-profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.

FAQ

Jeg har været leder for medarbejdere i et par år. Er uddannelsen relevant for mig?
Ja, Ledernes Lederuddannelse henvender sig til alle ledere af medarbejdere med mindst et par års erfaring. Måske har deltagerne tidligere deltaget i kurser for nye ledere, men har ikke nogen egentlig lederuddannelse bag sig og søger nu bred inspiration og kompetenceudvikling i lederrollen. 

Hvad adskiller Ledernes Lederuddannelse fra andre lederuddannelser eller -kurser?
Ledernes Lederuddannelse er sammensat, så du som leder får indblik i din personlige adfærdsprofil samt to modulers undervisning som internat på Comwell Kellers Park med overnatning. Du får kompetenceudvikling i rolige omgivelser i en tæt lille gruppe af ligesindede ledere med stor fokus på den enkelte og derved på netop dine udfordringer og dilemmaer. Alt sammen i en komprimeret form der tager hensyn til, at du som leder har en travl kalender. 

Giver uddannelsen ECTS points? 
Nej, uddannelsen er ikke en del af et offentlig godkendt uddannelsesforløb, som for eksempel akademilederuddannelsen og diplomlederuddannelsen. Derfor skal du heller ikke aflevere opgaver og du skal ikke til eksamen. Vi arbejder i stedet med øvelser, som du udfører mellem modulerne i din dagligdag som leder. Ledernes Lederuddannelse henvender sig til dig, som ønsker personlig lederudvikling med stort fokus på dit behov og din situation som leder og på praksisorienteret læring.  

Hvis du i tvivl om hvilken type af lederudvikling, som er mest relevant for dig, er du altid velkommen til at ringe og få en snak med en af vores kursusrådgivere på telefon 3283 3610.

Får jeg bevis på, at jeg har gennemgået lederuddannelsen? 
Du vil modtage et digitalt kursusbevis efter din deltagelse på kurset. Dit kursusbevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.

Jeg har ikke personaleansvar. Er uddannelsen relevant for mig?
Nej, uddannelsen henvender sig først og fremmest til ledere med personaleansvar. Vi taler om og træner det at have med medarbejdere at gøre og du vil ikke få det rette udbytte hvis du ikke er leder med personaleansvar for enten medarbejdere eller ledere. Kig i stedet fx på kurset ”Ledelse uden personaleansvar” eller ring og få en snak med en af vores kursusrådgivere om hvad der er relevant kompetenceudvikling for dig.

Er uddannelsen både relevant for ledere fra private og offentlige organisationer?
Ja, vi har næsten altid deltagere fra både private og offentlige organisationer. Alle ledere får stort udbytte ud af at dele erfaringer, dilemmaer og perspektiver på tværs af virksomhedstyper.

Vi er flere ledere, som ønsker at deltage fra min virksomhed. Er det en god idé?
Det giver en endnu bedre mulighed for forankring af det lærte, hvis du har mulighed for at deltage med en eller flere kolleger fra din virksomhed. I kan både under og efter lederudviklingsforløbet bruge hinanden som sparringspartnere og hjælpe hinanden med at sætte jeres nye kompetencer i spil.

 

Tilmelding

5 dage med overnatning + online workshop
Pris 39.800 kr. (ex. moms)
Medlemspris 35.800 kr. (ex. moms)

Det siger vores kursister

"Jeg har fået fyldt op på alle parametre i forhold til ledelse og især har kurset åbnet mine øjne for, at det også er vigtigt at planlægge tid til at lede. Underviseren var meget vidende, og det var værdifuldt at møde andre ledere jeg kunne sparre med."
Ena Nielsen, Associate Director, Ida Institute

Case: NordVestBo

NordVestBo valgte et tilpasset kursus baseret på Ledernes Lederuddannelse, da de ønskede at investere i ledernes udvikling og have fokus på det gode ledelsesrum.