Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Tilbage til oversigten

Ledernes Diplomuddannelse

Er du leder i den private sektor, og ønsker du at kombinere dine personlige ledererfaringer med en ambitiøs uddannelse på bachelorniveau, mens du opbygger et værdifuldt netværk med andre ledere? Så er Ledernes Diplomuddannelse helt sikkert noget for dig.

Uddannelsen tager udgangspunkt i dig og din erfaring og er tilrettelagt med en høj grad af fleksibilitet, så du kan kombinere den med et krævende arbejdsliv. Målet med uddannelsen er at styrke dig i din karriere som leder og samtidig tilføre værdi og bedre resultater til din virksomhed.

Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer, og bliv en bedre leder

Få en målrettet og fleksibel lederuddannelse, der tilgodeser en travl hverdag 
Skab bedre resultater med nye metoder og teorier, som du kan bruge i praksis
Kom på et uddannelsesforløb, der er skræddersyet til ledere i den private sektor

 
Med valgfrie moduler og et selvvalgt afgangsprojekt har du mulighed for at tone uddannelsen efter dine behov og ønsker. Du kan således specialisere dig inden for områder, som er særligt relevante for din fremtidige karriere.

Brug for hjælp?

3283 3610

Bestil opkald om tilmelding eller rådgivning

Ja tak, ring til mig

Varighed og opbygning

Hvis du gennemfører alle moduler svarer Ledernes Diplomuddannelse til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS point) på bachelorniveau. Uddannelsen giver dermed adgang til relevante masteruddannelser.

Uddannelsens opbygning

 • Tre obligatoriske moduler, der hver består af to fag (30 ECTS)
 • Tre valgfrie moduler svarende (15 ECTS)
 • Et obligatorisk afgangsprojekt (15 ECTS) 

Hvert af de obligatoriske moduler består af to 2-dages-seminarer, e-learning, sparring og en eksamen. Alle fag afsluttes med eksamen.

Indhold og udbytte

Ledernes diplomuddannelse består af tre obligatoriske moduler med hver to fag:

Modul 1: Det personlige lederskab

 
Fag:

 • Lederskab og kommunikation
 • Professionelt lederskab

Du får kendskab til og kompetencer inden for:

 • Kommunikative tilgange og ledelsestilgange
 • Dine kommunikative mønstre som leder
 • Anerkendende ledelse
 • Dit professionelle lederskab
 • Ledelsesmæssige problemstillinger og kompetencer
 • Din evne til at reflektere over egen praksis
Modul 2: Ledelse og medarbejdere

 
Fag:

 • Ledelse i dynamiske relationer
 • Ledelse i lærings- og kompetencerelationer

Du opkvalificeres og får kompetencer i forhold til:

 • Samarbejdsprocesser
 • Personaleorganisering og effektivisering
 • Din egen praksis som personaleleder
 • Strategiske læringsrum for medarbejderne
 • Organisering af teams og vidensdeling
 • Anerkendende og udviklende samtaler
Modul 3: Ledelse og organisation

 
Fag:

 • Organisation og processer
 • Organisation, styring og strategi

Du får kompetencer i forhold til at:

 • Analysere og reflektere over sammenhænge og processer
 • Forstå og skelne mellem forskellige teoriers og metoders betydning
 • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling
 • Analyse af organisatoriske problemstillinger
 • Refleksion over egen ledelsesmæssige praksis
 • Styring i egen organisation

Dernæst følger tre valgfrie moduler, hvor du f.eks. kan vælge:

 • Ledelse og jura
 • Projektledelse
 • Økonomisk Ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Forandringsledelse
 • Ledelse og globalisering
 • HRM og ledelse
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse og coaching

Undervisere

Hannie Van der Windt

Hannie er konsulent hos Center for Ledelse og UCS. Hun har en MBA, en Facilitatoruddannelse i Teori U og en bred uddannelse inden for sprog, kommunikation, ledelse og organisationsudvikling. Hannie har erfaring som leder i det private erhvervsliv.

Peter Jespersen

Peter er lektor og konsulent på VIA. Han har over 15 års erfaring som underviser og konsulent inden for strategi-, organisations- og lederudvikling. Han har været leder i det private erhvervsliv og er uddannet jurist med sidefag i psykologi.

Lone Pagh

Lone er lektor på VIA og desuden tilknyttet i forskningsprogrammer i Center for Organisations- og Ledelsesudvikling. Hun har mange års erfaring med undervisning og rådgivning af ledere især indenfor kommunikative aspekter. Lone er uddannet cand.jur. og journalist.

Birger Søndergaard

Birger har mange års erfaring som konsulent indenfor strategi-, organisations- og lederudvikling. Han har været leder og er nu ansat som ledelseskonsulent hos Ledelsesakademiet Lillebælt, UCL. Han er uddannet civiløkonom og Master i læreprocesser med speciale i forandringsledelse.

Thomas Ryan Jensen

Thomas er chefkonsulent på Institut for Ledelse og Forvaltning, Professionshøjskolen Metropol. Her er han ansvarlig for KIOL (Metropols etårige toplederkursus). Han er cand.mag. og har tyve års erfaring som kommunikations- og ledelsesrådgiver for både private og offentlige organisationer.

Erik Vestergård

Erik er underviser på Ledelsesakademiet og forsker i Forskning og Innovation hos University College Sjælland. Han har erfaring som leder i både det private og offentlige. Derudover har han konsulenterfaring med fokus på ledelse, samarbejde, procesoptimering, HR og arbejdsmiljø.

Adgangskrav

For at blive optaget på Ledernes diplomuddannelse skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, er det stadig muligt at blive optaget på baggrund af dine reelle kompetencer.

Læs mere om realkompetencevurdering

Priser og datoer

 
Priser:

 • Obligatoriske moduler 24.000 kr. (10 ECTS)
 • Valgfri moduler 12.000 kr. (5 ECTS)
 • Valgfri moduler 24.000 kr. (10 ECTS)
 • Afsluttende modul 24.000 kr. (15 ECTS)

Alle priser er momsfritaget.

Særpris:

 • Køb de tre obligatoriske moduler samlet 70.000 kr. (30 ECTS)
 • Køb hele uddannelsen samlet 110.000 kr. (60 ECTS) (obligatoriske moduler, valgmoduler + afgangsprojekt)

Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen, internatophold og forplejning.


Datoer:

Se datoer for alle hold nederst på siden.

Yderligere oplysninger

Ledernes Diplomuddannelse er godkendt af Undervisningsministeriet og internationalt anerkendt via pointsystemet European Credit Transfer System med 60 ECTS point. Den varer sammenlagt tre år. Fagligt svarer et diplom i ledelse til en bachelorgrad, og uddannelsen giver dermed adgang til relevante masteruddannelser.

Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Lederne i samarbejde med landets syv professionshøjskoler.

Forår 2018

Valgmodul - Forandringsledelse

Seminar 1: 13.-14. april 2018
Eksamen: 31. maj 2018

Valgmodul - Strategisk ledelse

Seminar 1: 9.-10. februar 2018
Eksamen: 28. marts 2018

Valgmodul - Ledelse og coaching

Seminar 1: 26.-27. januar 2018
Eksamen: 15. marts 2018

Mere om diplomuddannelsen