Tilbage til oversigten

Ledelse i praksis - For ledige - Online

Få indblik i din personlige ledelsesstil og kompetencer som leder og løft dig til et nyt og højere niveau. På dette akademifag får du viden om personaleledelse og konflikthåndtering.

Du lærer, hvordan du gennem bedre ledelseskommunikation kan sætte retningen, skabe udvikling og samtidig involvere dine medarbejdere, så du får alle med. Vi arbejder desuden aktivt med din personlige lederrolle og dine færdigheder som leder.

Skab energi og performance igennem bedre ledelse af dine medarbejdere

Lær at lede dine medarbejdere til at være selvledende
Få redskaber til at håndtere vanskelige samtaler og her-og-nu-konflikter
Motivér dine medarbejdere til at skabe bedre resultater
Få 10 ECTS-point fra AU i ledelse

 


Vi tilbyder også dette forløb som akademifag til dig, der er i job.
Tag Ledelse i praksis som del af en akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu

Målgruppe
Ledelse i praksis er for dig, der allerede har erfaring med ledelse, men ønsker at få sat ord på den viden du har. Uddannelsen er også for dig, der er ny leder og gerne vil hurtigt og bedst muligt fra start i rollen som leder.

Akademifagets forløb - online

Fagmodulet strækker sig over 6-8 uger og undervisningen vil bestå af en række elementer:

 • Gennemgang og diskussion af teori
 • Selvstudie af tekster og film
 • Arbejde med opgaver individuelt og i grupper
 • Fremlæggelse af opgaver med feedback

I uge 4 vil der være online undervisning, hvor du vil mødes online med de øvrige kursister samt underviseren. Derudover vil du skulle arbejde selvstændigt og i studiegrupper med de forskellige kursustemaer.

I uge 5 arbejdes der med opgaver i praksis, og der skrives eksamensopgave. Her vil du få individuel sparring og støtte fra underviseren.

I uge 6 forberedes og afholdes eksamen.

Vi vil bl.a. arbejde med følgende temaer:

 • Situationsbestemt ledelse 
 • Kommunikation
 • Coaching som ledelsesredskab
 • Motivation af medarbejdere 
 • Konflikthåndtering
 • Forandringsledelse

Du vil inden opstart få tilsendt bogen Ledelse i praksis, som du kan benytte i undervisningen og sidenhen i dit praktiske arbejde som leder. 

Eksamen
Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase. Med en bestået eksamen får du 10 ECTS point fra akademiuddannelsen i ledelse.

Inkl. Garuda certificering

På denne uddannelse bliver du også certificeret i at bruge Garuda FokusProfilen. Fokusprofilen kan give dig et klart syn på dig selv og forbedrer din evne til at aflæse andre. Med den vished kan du kommunikere fra et rodfæstet ståsted og skabe budskaber, der tiltaler og motiverer din modtager.

Med certificeringen som supplement til uddannelsen i ledelse i praksis, har du et praktisk redskab til at få overblik over dine medarbejderes styrker og hovedfokusområder. Det styrker din gennemslagskraft og øger chancen for den rette arbejds- og ansvarsfordeling.

Læs mere om Garuda certificering

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Uddannelsen er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Undervisere

Anders Amstrup

Anders Amstrup

Anders har 15 års ledererfaring på mellem- og topniveau. Han har en uddannelsesbaggrund som erhvervspsykolog, cand. psych. og HD-A. Siden 2009 har Anders undervist godt 1.000 ledere hos Ledernes KompetenceCenter. Sideløbende har han været konsulent i blandt andet Magasin du Nord, hvor han over otte år havde 60 ledere i coachingforløb, teambuildede, konfliktmæglede og fungerede som krisepsykolog
Andreas Slavensky

Andreas Slavensky

Andreas er ejer af, og underviser ved ASL Consulting, samt direktør og ejer af Madsen Vinduer og Døre ApS. Andreas har tidligere arbejdet som projektleder, produktionsingeniør og direktør i Danmark og England med specielt fokus på procesoptimering, forretningsudvikling og ledelse. Andreas er uddannet Civilingeniør inden for Global Forretningsudvikling og International Teknologi ledelse fra Aalborg Universitet, og har siden certificeret sig som Business og Life coach, Scrum Master & Product Owner, Prince2, DiSC & Garuda personprofiler, samt taget en MBA fra Henley Business School.
Henrik Jensen

Henrik Jensen

Henrik er specialiseret i konflikthåndtering og udviklingsprocesser i teams. Han arbejder med leder- og medarbejderudvikling blandt andet som coach. Henrik har en PD i psykologi, er uddannet systematisk konsulent fra DISPUK og er efteruddannet inden for Narrativ Terapi. 

Samarbejdspartnere

Lederne Kompetencecenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har IBA og Erhvervsakademi Aarhus udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Lederne Kompetencecenter.

Tilmelding

6 uger
Bevilges af dit jobcenter/a-kasse (Jobcenterpris: 25.850,00 kr.)

Se alle online kurser for ledige (12)