Tilbage til oversigten

Diplomuddannelse i Bæredygtig Virksomhed

En diplomuddannelse i Bæredygtig Virksomhed er en fleksibel deltidsuddannelse på bachelorniveau.

Ønsker du at være den der går forrest i udviklingen af den bæredygtige virksomhed er Diplomuddannelsen i Bæredygtig Virksomhed sikkert noget for dig.

At kunne agere bæredygtigt og tage ansvar forhold til den grønne omstilling bliver en af fremtidens helt afgørende konkurrenceparametre, og det er derfor nødvendigt at kunne arbejde med forretningsudvikling og nye forretningsmuligheder i et bæredygtigt perspektiv.

På Diplomuddannelsen i Bæredygtig Virksomhed bliver du klædt på til at lede din virksomhed gennem den grønne omstilling. Du får en grundig indsigt i bæredygtighed og værktøjer til hvordan du kan afdække nye muligheder indenfor bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Tag diplomuddannelsen i Bæredygtig Virksomhed og få bl.a.

 
Teorier og metoder inden for bæredygtighed i relation til virksomheden og dens produktion og værditilbud samt produktion og konkurrenceevne.
Redskaber til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over virksomhedens bæredygtige problemstillinger.
Indsigt til at vurdere problemstillinger inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed og vælge de rette løsninger.
Viden der sætter dig i stand til at formidle både problemer og løsninger inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi såvel internt i virksomheden som eksternt til kunder og interessenter.
Redskaber til at kunne udarbejde leverandør- og bæredygtighedsstrategier for virksomheden og dens kundetyper under hensyntagen til branche, størrelse, ressourcer mm.

 

Uddannelsen er en del af den merkantile diplomuddannelse og giver dig ret til at bruge betegnelsen ”merk.d. (Bæredygtig Virksomhed)” eller på engelsk ”Diploma of Business Studies (Sustainable business)”.

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu

har du brug for et hurtigt overblik?

Bliv klogere på hvad både du og din virksomhed får ud af tage en diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed. Download vores oversigt, der præciserer udbyttet for både dig som kursist, for virksomheden,  informationer omkring betaling samt en oversigt over uddannelsens opbygning. 

Mere om uddannelsen

Varighed og opbygning
Diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed tager du typisk ved siden af dit job i løbet af 2-3 år. Hvis du gennemfører alle moduler svare uddannelsen til 1 års fuldtidsuddannelse ( 60 ECTS point) på bachelorniveau.
Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed består af:

 • Obligatoriske moduler 15 ECTS
 • Studieretningsfag 25 ECTS
 • Valgfrie moduler 5 ECTS
 • Afgangsprojekt 15 ECTS


Obligatoriske fag, valgfag og afgangsprojekt

Obligatoriske fag:

 • Forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)


Studieretningsfag:

 • Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Bæredygtig forretningsmodeller (5 ECTS)
 • Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)
 • Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)


Valgfag:

 • Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)
 • Livscyklusanalyser (5 ECTS)


Valgfag skal udgøre 5 ECTS. Vi anbefaler et af ovenstående 2 fag.

Afgangsprojekt:

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Læs mere her: Studieordning for Merkantil Diplomuddannelse 2021 (PDF)

Adgangskrav
For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.
Priser og fakturering
Uddannelsen betales løbende pr. modul du gennemføre. Prisen på modulerne finder du under modulbeskrivelserne

Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen. Litteratur betales særskilt
Vores samarbejdspartnere

Lederne Kompetencecenter samarbejder med IBA Erhvervsakademi Kolding.

Tilmelding

75.800 kr.

Obligatoriske- og valgfag på diplomuddannelsen (8)