Tilbage til oversigten

Digital markedsføring - online

Skab resultater med professionel markedsføring på nettet, og få bevis på dine kompetencer.

I en mere og mere digitaliseret tid er markedsføring på de digitale medier vigtigere end nogensinde. På uddannelsen træner du din evne til at arbejde sikkert og effektivt med udviklingen af din virksomheds digitale tilstedeværelse og markedsføring på både strategisk og praktisk niveau.

Bliv kompetent til online markedsføring og skab resultater gennem de online medier

 • Få redskaber til at udarbejde webanalyser og sætte digitale målsætninger

 • Lær at skrive fængende tekster og måle på dine resultater

 • Bliv fortrolig med betegnelser som SEO, Google Analytics og Content Marketing

 • Få 10 ECTS-point fra AU i international handel og markedsføring

Vi tilbyder også dette forløb som jobrettet uddannelse til dig, der er ledig.
Tag Digital markedsføring som del af en akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

 

Målgruppe
Uddannelsen er for dig, der vil skabe resultater med digital markedsføring og sikre din virksomhed succes på nettet.

Akademifagets forløb

Fagmodulet strækker sig over 6 – 8 uger. 

Undervisningen vil bestå af en række elementer:

 • Gennemgang og diskussion af teori
 • Selvstudie af tekster og videomateriale
 • Arbejde med opgaver individuelt
 • Diskussion af opgaver med feedback

Forløbet er fordelt på ugerne således: 

Uge 1 – 4

 • Forberedelse via digitale læringselementer / video samt litteratur
 • Primo uge mødes vi online. Her diskuteres pensum, og vi kigger frem mod opgaver i pensum
 • Opgaver gennemgås
 • Ultimo uge mødes vi online. Her svares der fortsat på spørgsmål i pensum og opgaver diskuteres blandt alle kursister. 
 • Der vil løbende være mulighed for sparring med underviser

Uge 5

 • Opsamling på pensum
 • Udarbejdelse af eksamensopgave
 • Løbende sparring efter behov med andre kursister og underviser

Uge 6

 • Eksamensforberedelse
 • Individuel sparring 
 • Eksamen

Temaer på Digital Markedsføring:

 • Digital strategi
 • SEO
 • SEM / Adwords
 • Nyhedsbrev
 • Sociale medier og markedsføring
 • Content / indhold
 • Usability og et kig ind i analytics

Undervisningsmateriale
Den første undervisningsdag får du udleveret bøger og undervisningsmaterialer. Vi anbefaler, at du medbringer din egen computer eller tablet til undervisningen. 

Eksamen
Eksamensformen er en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og disposition. Når du består eksamen, får du 10 ECTS point på akademiniveau fra akademiuddannelsen i salg og markedsføring.

 

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Uddannelsen er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Økonomisk tilskud

SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Akademifaget er SVU-berettiget. SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Omstillingsfonden

Vidste du, at du kan få op til 30.000 kr. i tilskud til din akademiuddannelse?

Læs mere om dine muligheder

Du kan få mere information om ordningen og dine muligheder ved at til ringe eller skrive til Birgit Thygesen i Ledernes KompetenceCenter på 32 83 34 20 eller bit@lederne.dk

Samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet
Som statslige uddannelsesinstitutioner har KEA, Smart Academy, CPH Business, VIA, Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Samarbejdspartnere - alle samlet

Kurset var til stor inspiration for mig, og har været medvirkende til at min digitale værktøjskasse er blevet styrket. En stor del af undervisninger tog afsæt i konkrete eksempler fra egne og eksterne virksomheder, hvilket gjorde indholdet nemmere tilgængeligt og forståeligt. Den uformelle, men samtidig konstruktive tone, fra Kasper var med til at få alle med på holdet til god og lærende dialog.

Sanne Lundsgaard Rasmussen, Customer Marketing Manager, Rynkeby Foods A/S

Tilmelding

6 - 8 uger
Pris 13.000 kr.