Tilbage til oversigten

Det strategiske lederskab - Online

Lær at omsætte en strategi til konkrete mål og handlinger, som dine medarbejdere kan bidrage aktivt til. 

En vellykket strategi flytter organisationen fra et sted til et andet, skaber retning og sikrer sammenhængskraft. Det strategiske lederskab klæder dig på, så du bedre kan omsætte strategiske visioner og idéer til tiltag, som du og dine medarbejdere kan føre ud i livet.

Indfri strategien og skab synlige resultater

Oversæt strategiske indsatser til konkrete opgaver
Involver dine medarbejdere, så de tager ejerskab over strategien og opgaverne
Sæt konkrete og realistiske mål for dine medarbejdere og afdeling
Få 10 ECTS-point fra AU i ledelse

 

Tag Det strategiske lederskab som del af en Akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu

Målgruppe

Kurset er for dig, der vil være endnu bedre til at omsætte virksomhedens strategi til konkrete resultater. Du kan være leder, teamleder eller medarbejder med interesse for at indfri de strategiske mål.

Ledelse af psykologiske tryghed

Akademifagets forløb - Online

Uddannelsen har fokus på at omsætte teorier og modeller til praktiske redskaber, du kan bruge i din dagligdag som leder.

Fagmodulet strækker sig over 6-8 uger og afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig opgave.  


Undervisningen består af flere elementer  • Weebinarer med gennemgang og diskussion at teori 

  • Små korte videofilm 

  • Selvstudie og projektskrivning 

  • Opgaver og arbejde i mindre studiegrupper  

  • Individuel sparring og vejledning 


De fælles webinar dage vil være placeret i de første 4 uger af uddannelsen. Nogle dage er der undervisning hele dagen, andre dage et par timer. Mellem undervisningsdagene er der selvstudie og opgaver, både individuelt og i mindre grupper.


Der arbejdes under hele forløbet ligeledes med en individuel opgave, der skal bruges som udgangspunkt for den afsluttende eksamen. 

 

Fagmodulet udbydes sammen med 6 ugers jobrettet uddannelse for ledige.

 

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:

  • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)

  • Grunduddannelse for voksne (GVU)

  • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)

  • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller
vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Du kan forvente at bruge ca. 18. timer ugentligt, selvom der ikke er undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver, samt eksamensforberedelse mellemundervisningsdagene.

Online undervisning
Sørg for at have installeret Teams på dine computer for at deltage i undervisningen.

Underviser

Paul Nolan

Paul Nolan

Paul har flere års erfaring som leder, både nationalt og internationalt, samt med lederudvikling. Han træner ledere på både det taktiske, operationelle og strategiske niveau. Paul er cand.mag fra Aarhus Universitet og har en MSDS fra CBS SIMI.

Økonomisk tilskud

SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Akademifaget er SVU-berettiget. SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Omstillingsfonden

Vidste du, at du kan få op til 10.000 kr. i tilskud til din akademiuddannelse?

Læs mere om dine muligheder

Du kan få mere information om ordningen og dine muligheder ved at ringe til Ledernes KompetenceCenter på 32833618 eller skrive til uddan@lederne.dk.

 

Samarbejdspartnere

Lederne Kompetencecenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har Erhvervsakademi IBA, Erhvervsakademi Aarhus, CPH Business Academy og DANIA Erhverv udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Lederne Kompetencecenter.

Betaling

Fakturering sker typisk 5 uger før opstart. Ønsker du at blive faktureret med det samme, bedes du give besked om dette i bemærkningsfeltet ved tilmelding. 
 
Lederne Kompetencecenter forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.
 
Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Ved manglende betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned. Vær opmærksom på, at manglende rettidig betaling kan resultere i udelukkelse fra det købte forløb og eksamen.
 
Afmelding (eller anmodning om at blive flyttet til et andet hold) kan ske vederlagsfrit indtil fem uger før forløbets start. Det sker ved at sende en mail til kurser@lederne.dk. Den fulde pris betales, hvis afmelding (eller anmodning om at blive flyttet til et andet hold) sker senere end fem uger før forløbets start.
 
Lederne Kompetencecenter CVR nr.: 25 13 25 72

Tilmelding

6 - 8 uger kl. 09:00-16:00
Pris 14.900 kr.

Det siger vores tidligere kursister:

Jeg har været utrolig tilfreds med undervisningen og underviseren. Forløbet har været inspirerende, udfordrende og lærerigt!

René Hjorth, tidl.deltager

Se alle online akademifag (11)