Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Tilbage til oversigten

Den professionelle leder

Uddannelsen der gør dit lederskab professionelt. Med en grundig indføring i de mange aspekter ved ledelse, lærer du at skabe retning, følgeskab og resultater. Dine og de andre deltageres erfaringer sættes i spil i en interaktiv undervisning med praktiske eksempler fra din egen hverdag som leder.

Som professionel leder er det vigtigt, at du kender dine egne styrker og udfordringer, ved hvordan du motiverer dine medarbejdere og skaber de rette rammer. Gennem fire moduler med forskellige fokusområder og en afsluttende projekteksamen får du indsigt i alle aspekter i ledelsesdisciplinen og lærer, hvordan du håndterer de ledelsesudfordringer, der typisk opstår.

Uddannelsesforløbet giver dig kompetencerne og redskaberne til at skabe retning, følgeskab og resultater. Det styrker dig i at navigere i rollen som leder på en professionel måde.

Lær at lede professionelt

Styrk dit lederskab med kendskab til din egen personprofil
Få personlig sparring ved individuelle samtaler med underviseren
Løft din ledelsesopgave med viden og konkrete værktøjer fra uddannelsen
Skab et værdifuldt netværk med de andre kursister

 

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

 

"Super forløb og meget sparring. God energi både mellem underviser og hold."

Karin Birkmose, Global Travel Manager, DONG

Uddannelsens indhold

Selve uddannelsesforløbet er bygget op omkring fem moduler med forskellige emner og læringsmetoder:

  

Modul 1: Dig som leder
Første modul handler om dig som leder. Her lærer du om personprofilen og får en forståelse for dit eget testresultat, og hvordan du kan anvende det i din egen udvikling. Vi ser nærmere på din kommunikation og gennemslagskraft som leder. Arbejdet med din personprofil vil fortsætte gennem hele uddannelsen.
Modul 2: Leder for medarbejderen
På det andet modul fokuserer vi på ledelse af medarbejdere. Vi ser på, hvordan du kan lede dine medarbejdere på en måde, der motiverer dem og giver dem lyst og mulighed for at skabe resultater. Du lærer om forskellige ledelsesmetoder og – stilarter, som kan tages i brug i forskellige situationer.  
Modul 3: Leder for teamet
På modul tre arbejder vi med din rolle som leder af teams eller grupper af medarbejdere. Hvad har betydning for vores evne og vilje til at samarbejde, og hvad skal der til for at skabe resultater sammen? Her arbejder vi også med, hvordan vi gør vores møder målrettede og effektive.
Modul 4: Leder i organisationen
Dette modul handler om din rolle som repræsentant for organisationen. Her stiller vi skarpt på, hvordan du håndterer krydsfeltet af interesser fra henholdsvis ledelsen, omgivelserne og medarbejderne. Her kan du trække på de mange værktøjer og refleksioner omkring dit skab, som du har arbejdet med på de foregående moduler.
Modul 5: Projektafslutning og certificering
Det femte og sidste modul består af en individuel fremlæggelse af en projektopgave, som du har arbejdet på under hele forløbet. Du får en mundtlig evaluering, en skriftlig udtalelse og certifikat for din deltagelse på uddannelsen.

  

Persontest
Inden uddannelsen starter udfylder du Garuda FokusProfilen. Persontesten er et effektivt redskab til at få indsigt i dine egne og andres ressourcer, ligheder og forskelle. Inden modul 1 får du en tilbagemelding på dit testresultat og sætter et personligt mål for din udvikling som leder. Gennem uddannelsesforløbet arbejder du aktivt med at indfri dit mål.

Webinar
Mellem hvert modul er der et webinar, hvor du undervises i specifikke emner i forlængelse af fokusområderne i modulerne.

Individuelle samtaler med underviseren
Tre gange i forløbet vil der være en individuel samtale mellem dig og underviseren, hvor du har mulighed for personlig sparring.

  • Opstartssamtalen: her opstiller du mål for, hvad du ønsker at få ud af din deltagelse på uddannelsen.
  • Midtvejssamtalen: her gennemgår vi en 360 graders profil, som du gennemfører mellem modul 2 og 3.
  • Afslutningssamtalen: her evalueres den personlige målsætning du formulerede ved den første samtale.

Underviser

Anne Birgitte Lindholm

Anne Birgitte har lang erfaring som underviser og ledelsesrådgiver. Hun er selvstændig erhvervscoach i Praxis Consult og tilknyttet som underviser hos bl.a. Ledernes KompetenceCenter og GARUDA. Hun er forfatter til flere bøger og er oprindelig uddannet ingeniør.

Praktiske oplysninger

Inkluderet i prisen
Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning - herunder også ophold og overnatning på modul 1. 

Tilmelding

8 dage
Pris 36.900 kr. (ex. moms)
Medlemspris 32.900 kr. (ex. moms)

Relaterede uddannelser i ledelse (6)

Virksomhedsinternt forløb