Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Tilbage til oversigten

Coaching i organisationer

Sammenhængen mellem coaching og ledelse handler om at inkludere coaching i samtaler, kommunikere anerkendende og kende sprogets betydning. Brugt rigtigt er coaching den bedste måde at kompetenceudvikle dine medarbejdere.

På dette akademifag får du praktisk træning og konkrete coachingredskaber, så du kan bruge coaching til at kompetenceudvikle dine medarbejdere, øge arbejdsglæden og forbedre sammenholdet på arbejdspladsen.

Lær at forstå forskellen mellem personlig og organisatorisk coaching
Lær, hvordan du bruger sproget som det vigtigste redskab, når du coacher
Brug coaching til at skabe en behagelig omgangstone og effektiv arbejdsgang
Få 10 ECTS-point fra AU i ledelse

 

Vi tilbyder også dette forløb som jobrettet uddannelse til dig, der er ledig.
Tag Coaching i organisationer som del af en akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

3283 3610
Mulighed for tilkøb af Garuda
Tilmeld dig nu

 

Målgruppe
Coaching i organisationer er for alle, der ønsker større forståelse for, hvordan coaching kan bruges som ledelsesværktøj. Uanset hvilken rolle du har i organisationen, kan du bruge de effektive coachteknikker i de fleste hverdagssituationer.  

Coaching i organisationer

Akademifagets forløb

I undervisningen arbejder vi med en kombination af teoretiske oplæg og øvelser i grupper, hvor der er mulighed for at træne de forskellige samtaleredskaber. Det sikrer, at du får sat din nye viden i spil, så du forstår forskellige coaching redskaber og den effekt de skaber både i samtalen og i organisationen.

Uddannelsesforløbet er opbygget omkring tre moduler

Kommunikation, coaching og følelsesmæssig intelligens 
Her arbejder vi med forskellen på almindelig kommunikation og coaching. Vi træner det at forstå andres model af verden og ser hvordan måden vi lytter på kan gøre en stor forskel for medarbejderne. Vi arbejder også med, hvad coachrollen indebærer, når vi benytter den som ledere i organisationen. Her ser vi bl.a. på, hvordan coaching som redskab kan bidrage til at du udvikler dig som person og dermed dit personlige lederskab. Vi træner en enkel samtale model, som også bruges mellem modul 1 og 2.   

Coachingmodeller og -teknikker
Her arbejder vi med at forstå og genkende forskellige coachingtilgange og -modeller. Vi træner flere af modellerne og bygger dermed oven på den erfaring vi allerede har gjort os i de coachende samtaler mellem modul 1 og 2. Vi lærer desuden om spørgsmålstyper og -teknikker.  
Coachingmetoder og læring i organisationen
Her arbejder vi med forskellige måder at indføre coaching på. Vi tager primært udgangspunkt i jeres egne cases. Vi hjælper hinanden med at anvende teorien på egen praksis. Hvad er der på spil på din arbejdsplads, og hvordan kan du benytte coaching. Vi arbejder desuden med coaching i teamet og det særlige - at coache i en konflikt. Afsluttende ser vi på magt og etik i coaching. 

 

Undervisningsmateriale

På uddannelsens første dag får du udleveret en grundbog og kompendier. Derudover får du adgang til en række praktiske værktøjer og skabeloner, der hjælper dig med dit eksamensprojekt

 

Projektopgave og eksamen

Som afslutning på uddannelsen afholdes en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort individuelt projekt. Ved bestået får du 10 ECTS point på akademiniveau fra akademiuddannelsen i Ledelse.

 

Underviser

Tudi Langkjær Larsen

Tudi ejer virksomheden Tudi Consult og er specialist i strategiske indsatser til at fremme arbejdsglæde og motivation og reducering af sygefravær. Tudi er uddannet cand.mag. i psykologi og international udvikling og efteruddannet i konfliktløsning og konfliktmediation.

Ole Jacobsen

Ole har en mastergrad i ledelse og er uddannet som proces- og organisationskonsulent. Han har stor erfaring som konsulent, træner og leder i både private og offentlige virksomheder. Ole Jacobsen er certificeret til at undervise i situationsbestemt ledelse.

Mulighed for Garuda certificering

Udvid med en certificering i Garuda FokusProfilen. Fokusprofilen giver dig et klart syn på dig selv og forbedre din evne til at aflæse andre.

Med certificeringen har du et praktisk redskab til at placere ansvar og opgaver hos de bedst egnede. Det styrker din gennemslagskraft, og hjælper dig med at skabe stærke og velfungerende teams. 

Pris for tilkøb af Garuda certificering:
5.000 kr. (ekskl. moms)

Læs mere om Garuda FokusProfilen

Økonomisk tilskud - SVU

Akademifaget er SVU-berettiget (statens voksenuddannelsesstøtte). SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
  • Grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
  • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Faget er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Vi samarbejder med KEA, IBA og VIA

Som statslige uddannelsesinstitutioner har KEA, IBA og VIA udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau og denne ydelse leveres i dette tilfælde i samarbejde med Lederne KompetenceCenter.

Københavns Erhvervsakademi IBA Erhvervsakademi Kolding VIA University College

Tilmelding

6 dage
Pris 15.950 kr. (ex. moms)

Relaterede akademifag (13)

Virksomhedsinternt forløb