Tilbage til oversigten

Anvendt økonomi

Står du overfor et projekt eller en stilling, hvor du skal have forståelse for økonomiske nøglebegreber og kompetencer til at styre og planlægge økonomi?

På dette akademifag bliver du klædt på til netop det. Du får praktiske redskaber til at håndtere økonomiske udfordringer, og du lærer at afdække markedets efterspørgsels-, konkurrence- og omkostningsforhold.

Få styr på økonomien

Lær at udarbejde og følge op på budgetter
Få praktiske redskaber til at afdække markedsforhold
Bliv skarp til økonomi- og likviditetsstyring, controlling, investering og finansiering
Få 5 ECTS-point fra AU i innovation, produkt og produktion

 

Vi tilbyder også dette forløb som jobrettet uddannelse til dig, der er ledig.
Tag Anvendt økonomi som del af en akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

 

Målgruppe
Akademifaget er målrettet mellemledere og projektledere, som har behov for at få grundlæggende kendskab til økonomistyring, herunder budgetlægning , investering og finansiering   

Akademifagets forløb

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Mellem modulerne læser du op på teorien og arbejder med opgaver.

Dag 1
Økonomistyringens formål herunder økonomistyringens relation til organisation, performancemåling og strategi for virksomheden
Regnskabets opbygning, anvendelse, regnskabsstandarder og regnskabsanalyse
Økonomistyringens redskaber inden for driftsøkonomi, investering og finansiering.

Dag 2
Økonomistyringens planlægning og implementering under hensyntagen til ønsket om Management Control
Budgettering af Virksomhedens Aktivitet og diskussion af virksomhedstyper og deres forskellige tilgange til aktivitetsbudgettering
Dag 3
Økonomistyringens kapacitet styring, herunder diskussion af knap kapacitet, primære kapaciteter og måling af kapacitet til rådighed og anvendt kapacitet
Budgettering af kapacitet og evaluering af kapacitetsanvendelsen
Dag 4
Økonomistyringens finansiering og de centrale redskaber til investeringsanalyse og evaluering
Investeringsbeslutninger og WACC, herunder diskussion af hvilke elementer som er primære i hvilke virksomhedssituationer

 

Eksamen

Anvendt økonomi er et fag fra fagområdet Innovation, Produkt og Produktion. Du slutter forløbet af med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en synopsis. Du får 5 ECTS point og et statsanerkendt eksamensbevis, når du består.

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
  • Grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX og HF)
  • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Faget er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Underviser

Peter Nordgaard

Peter Nordgaard

Peter har gennem en lang karriere arbejdet med økonomistyring bl.a. som direktør i Berlingske Media og de seneste 20 år undervist i økonomistyring, regnskab, supply chain management og management control bl.a. på CBS og på internationale MBA uddannelser. Peter har desuden lang bestyrelseserfaring, og er ofte leder af internationale konferencer indenfor disruptive teknologier. I sin undervisning kombinerer Peter praktisk indsigt med teori og øvelser.

Økonomisk tilskud - SVU

Akademifaget er SVU-berettiget (statens voksenuddannelsesstøtte). SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet
Som statslige uddannelsesinstitutioner har KEA, Smart Academy, CPH Business, VIA, Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Samarbejdspartnere - alle samlet

Tilmelding

4 dage
9.500 kr.

se alle akademifag (2)