Mænd motiveres af løn kvinder har mere lyst til personaleledelse

19. juni 2017

Mandlige ledere motiveres i høj grad af, hvad der står på lønsedlen, mens kvinder har større lyst end mænd til personaleledelse. Begge køn peger dog på personlig udvikling som det klart væsentligste motiv til at blive leder, viser en ny undersøgelse fra Lederne foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov.

Over halvdelen af de i alt 2.335 adspurgte ledere svarer i undersøgelsen, at det først og fremmest er muligheden for personlig udvikling, der har fået dem til at gå efter lederjobbet. På de næste pladser på listen over motiver til at blive leder peger både mandlige og kvindelige ledere på indflydelse og selve udfordringen.
Men lader man blikket glide længere ned ad listen, hører enigheden mellem de mandlige og kvindelige ledere dog op. Mens 32 procent af de kvindelige ledere har svaret, at lysten til personaleledelse er blandt årsagerne til, at de har takket ja til en lederkarriere, gælder det kun for 24 procent af de mandlige ledere. Samtidig har 21 procent af de mandlige ledere angivet højere løn som motivationsfaktor, hvilket kun gælder for hver niende, 11 procent, af de kvindelige ledere.

Direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris er ikke overrasket over, at lysten til personaleledelse er større hos de kvindelige ledere.

Jeg kan godt genkende billedet af, at kvinder er mere optaget af at engagere, motivere og sætte det rigtige hold af medarbejdere i deres afdelinger. Personaleledelse er jo andet og mere end administration og gennemførelse af den årlige MUS-samtale, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

I takt med den teknologiske udvikling, herunder robotternes indtog på arbejdsmarkedet, vil der i ledelsen af mennesker komme et større fokus på hjerte, sjæl og ånd

Direktør hos Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

Hun mener, at de kvindelige lederes interesse i personaleledelse kan blive en fordel for dem på fremtidens arbejdsmarked.

- Det er min klare overbevisning, at de ”bløde” og mere personalenære færdigheder vil blive mere efterspurgt i fremtiden. I takt med den teknologiske udvikling, herunder robotternes indtog på arbejdsmarkedet, vil der i ledelsen af mennesker komme et større fokus på hjerte, sjæl og ånd, påpeger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Mere legitimt for mandlige ledere at tale om løn
Når flere mænd end kvinder peger på en højere løn som motiv for at blive leder handler det ifølge Ledernes direktør blandt andet om normer. - Jeg tror, at det er langt mere legitimt for mænd at tale om løn, end det er for kvinder. Det hænger måske sammen med normen om, at manden er familiens primære forsørger og derfor naturligvis interesserer sig for det konkrete udbytte af sit arbejde. Min oplevelse er, at løn ikke kan motivere på den lange bane, men at det er demotiverende for den enkelte, hvis de oplever, at lønnen ikke er fair, understreger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Hun mener, at der også kan være en helt anden forklaring på, at mænd og kvinder i undersøgelsen peger på forskellige motivationsfaktorer for at blive ledere.

- Andre undersøgelser viser, at mænd i langt højere grad end kvinder stræber efter toplederstillinger. I toplederstillinger fylder personaleledelse generelt mindre sammenlignet med i stillinger som mellemleder. Overvejelser om løn fylder givetvis også mere for topledere, da både ansvar og arbejdsbyrde er større, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Undersøgelsen i sin helhed offentliggøres til efteråret.