Dine værdier er nøglen til større livsglæde

25. september 2017

Vidste du, at dine værdier er grundlaget for dit engagement og din motivation?

Af Claus Lindgren

 

Jo større overensstemmelse, der er mellem det (arbejds-) liv, du lever og dine værdier, jo mere vil du kunne mærke glæde og tilfredshed med dit liv!

Værdier er kendetegnet ved:

  • At være forbundet med dybe følelser – de viser, hvad der er vigtigt for os
  • At være inspireret af vores kultur, og af den familie, vi er vokset op i
  • At være vores personlige brændstof
  • At der naturligvis er forskel på vores værdier på arbejdet og vores personlige værdier

Værdier er noget af det mest stabile i vores personlighed. De ændrer sig ikke radikalt over tid. Naturligvis kan vores prioritering af de enkelte værdier godt ændre plads, men hvis f.eks. værdien ”respekt” er vigtig for dig den ene dag, forsvinder det ikke bare pludseligt fra din værdiprioritering den næste. Ligesom værdien ”kærlighed” ikke bare bliver uvæsentlig for dig fra et øjeblik til det næste.

Værdier er med til at fortælle dig selv og omverdenen, hvem du er. Ligesom din lyst og ulyst også fortæller dig og andre noget om dig. Dine værdier er med til at bestemme dit valg af job, kærester, rejser, interesser osv. Og hvis du er som folk er flest, så er dine værdier sikkert ubevidste. De fleste af os ved faktisk ikke rigtigt, hvad der er vigtigt for os!

 

Match eller mismatch?

Ofte taler jeg om værdier med de ledere, jeg coacher. Jeg spørger dem, hvor vigtigt de forskellige værdier er i deres job? Og hvor vigtigt disse værdier er for deres medarbejdere? Jeg spørger dem også, hvordan de vil prioritere de enkelte værdier? De kigger ofte uforstående på mig!

Under tiden sætter vi et skib i søen af gode ideer for at undersøge, hvad der skaber engagement og motivation på arbejdspladsen og for lederen selv. Jeg gentager lige, hvad jeg tidligere skrev: ”Jo større overensstemmelse, der er mellem det (arbejds-) liv, du lever og dine værdier, jo mere vil du kunne mærke glæde og tilfredshed med dit liv!”

Jeg har tidligere i min karriere arbejdet som uddannelseschef hos The Body Shop, en af de mest værdibaserede virksomheder i verden – og det var præcis derfor, at jeg søgte jobbet! Hos The Body Shop fik vi f.eks. tilbudt (gratis) juleassistance fra helt almindelige mennesker, som bare gerne ville hjælpe os, fordi der var overensstemmelse mellem deres og vores værdier. Og hvordan får man flere tusinde mennesker til at arbejde gratis flere timer om ugen i et utal af frivillige organisationer? Fordi der er et sammenfald mellem værdier.

Hvorfor er ledere ikke mere opmærksomme på, hvad der er vigtigt for deres medarbejdere? Hvorfor er de ikke mere opmærksomme på, hvad der er vigtigt for dem selv?

For nylig fik jeg en medarbejder henvist fra en stor virksomhed. Det viste sig, at han havde mistet al den gnist, gejst og engagement, som tidligere netop havde kendetegnet ham – og skaffet ham en forfremmelse. Fra at være en del af et sælgerteam, fik han en ny stilling, (inkl. ny bil, lønforhøjelse osv.). Han skulle på ”landevejen” og personligt besøge de kunder, som han allerede var så god til at betjene.

Han syntes selv, det var en super god idé, og han havde glædet sig til at komme i gang. Da han blev henvist til mig, var der gået 3-4 måneder i det nye job og som tiden var gået, jo mere trist og deprimeret var han blevet.

Da vi sammen undersøgte grundlaget til hans store engagement i hans tidligere stilling i virksomheden, endte vi med at tale om ”fællesskabet, om føle sig som en del af noget og om konkurrencen”, som stod i skærende kontrast til det nye job ”alene på landevejen”. Det blev meget tydeligt, at han ikke selv havde en fornemmelse af, hvad der var vigtigt for ham i hans arbejde. Gennem det arbejde, vi gjorde sammen, fik han en forståelse af sine værdier. Han valgte at opgive det nye job (bilen og lønforhøjelsen) for igen at blive en del af det fællesskab, som var så vigtig for ham.

 

Hvad er vigtigt for dig?

Når jeg arbejder med mine klienter/kurserne hos Ledernes KompetenceCenter omkring personlig udvikling, er denne værdiafklaring essentiel. For kun gennem en sådan afklaring, kan vi lære os selv at kende, afgøre hvad der er vigtigt i vores liv og sætte retning mod større livsglæde og trivsel!

 

Hvad er så vigtigt for dig i dit private liv, at du ikke kan leve uden det? Hvad er så vigtigt, at du er villig til at leve eller dø for det? Hvad er vigtigt for dig i dit (arbejds-) liv? Hvordan vil det konkret kunne komme til udtryk? Hvor stort/eller mangel på samme sammenfald er der mellem dine personlige værdier og dine værdier på jobbet? Hvordan stemmer dine værdier overens med de værdier, du oplever at din arbejdsplads står for? Og hvad gør I, når det ikke stemmer overens?

Ofte kommer uoverensstemmelserne til udtryk som utilfredshed, manglende engagement, tristhed – både i parforholdet og/eller på arbejdspladsen. Der skal skabes grundlag for et forsøg på at ”nærme sig hinanden” eller for en konstatering af, at ”vi to er for forskellige!”. Her er dine værdier dit vigtigste kompas.

Hvis du vil vide mere om min indgangsvinkel til værdier, kan du se mere fra mit morgenmøde hos Ledernes KompetenceCenter

Om Claus Lindgren

Claus LindgrenClaus er coach og psykoterapeut. Han har 15 års erfaring med undervisning og coaching af ledere i erhvervslivet. Claus Lindgren har en HD i afsætningsøkonomi og har tidligere arbejdet som projektleder og uddannelseschef.

Claus underviser på flere af vores kurser i personlig udvikling.