Lederens modning trin for trin

11. november 2019

Som leder skal du være i stand til at handle og være løsningsorienteret, samtidig med du er i stand til at reflektere over din egen rolle. Det kræver ikke kun erfaring som leder, men også om at øge bevidstheden om det nødvendige i at udvikle sig gennem hele livet.

Som leder er du vant til at træffe beslutninger og finde konkrete løsninger på de udfordringer, du møder på din vej. Ofte er du måske også landet i dit første lederjob, netop fordi du var fagligt dygtig inden for dit felt, og den viden tager du med dig ind i lederjobbet. 

Med dig tager du måske også ideen om, at du vil være den samme som før, for du vil ikke være sådan en, der ændrer sig, bare fordi du har fået mere ansvar. Men virkeligheden er ofte en anden. For alene det, at du nu er lederen, gør, at andre ser på dig med nye øjne - og det betyder, at du ikke længere er den samme i en socialt konstrueret virkelighed.  Du er med andre ord nødt til at kunne sætte dig i de andres sted og se på dig selv med deres blik. 

Det kræver indsigt i din personlige modning, som du står foran eller måske midt i – og det kræver, at du har mod til at reflektere over din egen rolle, og at du tør se på dig selv med nye øjne gennem din karriere. 

Personlig modning kræver refleksion
At være en moden leder handler nemlig ikke (kun) om erfaring. Det handler i høj grad også om, at du er i stand til at se dig selv ude fra og andre indefra. Du skal være i stand til at lytte og se verden fra forskellige perspektiver, men du skal også være i stand til at frembringe en verden, som andre kan se sig selv i. 

Der ligger en stor erkendelses- og innovationsværdi i at foretage denne bevægelse, fordi det tvinger os til at tænke verden forfra og til at forny os selv som personer og organisation, så vi ikke går i stå. 

Nyt perspektiv på livslang læring 
En måde at blive klogere på os selv på er ved at se nærmere på psykolog og Harvard-professor Robert Kegans model ”De seks trin i social modning”. Han har en udviklingspsykologisk tilgang til ledelse, der kan gøre os klogere på, hvorfor vi er på en udviklingsrejse. 

Hans pointe er, at vi som mennesker skaber vores egen mening ud af virkeligheden. Efterhånden som vi vokser op og bliver ældre, skaber vi mening ud af virkeligheden på nye måder. 

Ifølge Keagans model er der bestemte udviklingstrin, der beskriver, hvordan vi som mennesker skaber mening på forskellig vis på forskellige stadier af vores liv. En bog eller film, som du har set som 20-årig, får måske en anden betydning eller bliver betragtet i et andet lys, hvis du læser eller ser den igen som 40-årig. 

Du står både med livsprojektet at finde dig selv og din integritet, og samtidig skal du finde ind til fællesskabet med andre mennesker med åbenhed, rummelighed og omsorg. Opnår du denne balance, så hæver du dit refleksionsniveau afgørende, hvilket vil styrke dig – både som menneske og som leder. Det er afgørende for din succes, at du finder denne balance i dit lederliv, og du vil opleve, at Robert Kegan giver dig et nyt perspektiv på livslang læring.

Vil du blive klogere på Keagans model, og hvordan den kan sammenstilles med kernebegreber og modeller fra den systemisk-konstruktionistiske teori, så du som leder kan arbejde med dit reflektionsniveau, så hent Anders Amstrups artikel om Lederens modning trin for trin her. Leif Pjertursson har skrevet forord til artiklen. 

Om Anders Amstrup

Anders Amstrup har 15 års ledererfaring på mellem- og topniveau. Han har en uddannelsesbaggrund som erhvervspsykolog, cand. psych. og HD-A. og en baggrund som konsulent i blandt andet Magasin du Nord, hvor han har haft mere end 60 ledere i coachingforløb. Siden 2009 har Anders undervist godt 1.000 ledere hos Ledernes KompetenceCenter. Han underviser blandt andet på:

Introduktion til god ledelse

Nyudnævnt leder

Ledernes Akademiuddannelse

Diplomuddannelse i ledelse