Virksomheder taber talenter på gulvet

01. maj 2017

Virksomheder skal erkende, at ikke alle motiveres af en målstyret præstationskultur – ellers risikerer virksomhederne at tabe dygtige talenter på gulvet. Det mener ph.d. Helle Hedegaard Hein, som i slutningen af denne måned udkommer med bogen ”Når talent forpligter”.

Af Helle Hedegaard Hein og Mads Davidsen

 

Helle Hedegaard Hein og Mads Davidsen har været på forskningstur i elitesportens verden for at studere, hvordan talent udvikles og tabes.

I sportens verden er det så tydeligt at se, hvad der sker, når man ikke er motiveret af præstationer, men alligevel mødes med et ekstremt præsentationskrav. Derfor bliver tab af talent lettere synligt i sportens verden end i arbejdslivet, men mekanismerne er de samme i erhvervsliv og organisationer: Når mennesker, der ikke er motiverede af snævre præstationskrav, mødes af den type krav, mister de motivationen. De mister mening og den ild, der driver dem til at gøre en forskel, siger Helle Hedegaard Hein til Ledernes digitale tidsskrift Ledelse i Dag.

Hendes budskab er, at de strategier og de ledelses- og talentudviklingsformer, et talent mødes med, skal matche talentets motivationsprofil. I bogen præsenteres tre arketyper, der har hver deres motivationsprofil. Arketyperne kan bruges til at forstå, hvordan forskellige mennesker forholder sig til deres talent, og hvordan man bedst forløser talentet.

Talenttabet i erhvervslivet ligger sandsynligvis mest blandt Primadonnaerne og Den Introverte-Præstations-tripper

Ph.d. Helle Hedegaard Hein

Tre arketyper

De tre arketyper er Primadonnaen, Den Ekstroverte Præstations-tripper og Den Introverte Præstations-tripper.

  • Primadonnaer er typisk drevet af formål – ikke mål.
  • De Ekstroverte Præstations-trippere er hele tiden i konkurrence med andre og fungerer godt i miljøer, hvor der skal præsteres ud fra synlige, målbare succeskriterier
  • De Introverte Præstations-trippere er mere i konkurrence med dem selv om at finde nye, kringlede veje til løsningen af problem. 

Helle Hedegaard Hein peger på, at det både i sportens verden og i erhvervslivet kan lede til konflikter, hvis man ikke imødekommes i sin måde at blive motiveret.

- De typer, der ikke motiveres af den ”klassiske” motivationsprofil, risikerer at havne i konflikt med træner, leder eller holdet. De bliver set som problembørn, som konfliktskabere og urostiftere, fordi de ikke umiddelbart passer ind i den klassiske præstationskultur, siger hun.

Ifølge Helle Hedegaard Hein er det særligt to arketyper, der risikerer at blive klemt i erhvervslivet.

- Talenttabet i erhvervslivet ligger sandsynligvis mest blandt Primadonnaerne og Den Introverte-Præstations-tripper. Især dem der er kreative, men arbejder i miljøer, der orienterer sig mod givne succeskriterier og dermed ikke er så innovative. Den Introverte Præstations-tripper og Primadonnaerne bevæger sig ofte meget længere ud af deres komfortzone i en afsøgende proces, men ofte får de at vide, at det er der ikke tid til nu. At placere de typer på en arbejdsplads med præstationsmålinger, storrumskontorer og MUS-samtaler, hvor de får at vide, at de er for mærkelige og må forstå, at de ikke altid kan få deres vilje, fungerer sjældent godt, fastslår Helle Hedegaard Hein.

Læs hele artiklen "Når talent forpligter og tabes" på Ledelse i Dag