Lederudvikling anno 2019

04. marts 2019

Hos Ledernes KompetenceCenter er vores mission at udvikle ledere. Derfor glæder vi os altid til, at Ledernes store analyse af lederudvikling udkommer.

For hvad optager de danske ledere lige nu, når det gælder lederudvikling? Og er det stadig så vigtig en del af deres dagsorden, som vi synes det bør være?

Det korte svar er ja. Lederudvikling er på agendaen hos de danske ledere. Det viser Ledernes seneste analyse af lederudvikling. Først og fremmest slår undersøgelsen fast, at lederne mener, at udvikling er vigtig – men også, at det kan være svært at finde tiden til det. Som konsekvens af dette er det i høj grad de aktiviteter, der knyttet til de praksisnære udfordringer, der hitter, når lederudviklingen skal prioriteres.

Lederudvikling i hverdagen er populært

For selvom tiden er knap, har 84 % af de adspurgte ledere deltaget i lederudviklingsaktiviteter inden for de seneste to år. Ikke overraskende er nogle af de mest udbredte aktiviteter konferencer, seminarer og temadage – alt sammen aktiviteter der er fleksible, og knap så tidskrævende som eksempelvis en længerevarende uddannelse eller kursusrække, der strækker sig over flere dage.

Flere og flere bruger også netværk som lederudvikling. Netværkene giver ledere et frirum, hvor det er muligt at få sparring på konkrete ledelsesudfordringer og blive inspireret af ny viden og løsningsforslag fra andre ledere på tværs af brancher.

For mange ledere er det dog udfordringerne i dagligdagen og de tværgående arbejdsopgaver, der er den mest effektive lederudvikling. Når man løser opgaver i dagligdagen opstår der også ny viden og nye løsninger, der er med til at udvikle den enkelte leder. Og har man ikke deltaget i nogle lederudviklingsaktiviteter, er det sværere at forholde sig til, om denne form for lederudvikling er lige så effektiv som den, man oplever i sin hverdag.

Uddannelse bliver ikke prioriteret

Ifølge undersøgelsen har hver femte leder ikke gennemført nogen form for lederuddannelse  – og for de yngre ledere er det helt op mod hver tredje, der ikke har nogen formel lederuddannelse

Undersøgelsen viser også, at jo yngre du er, jo større betydning har blandt andet det for din karriere, at du har deltaget i lederudviklingsaktiviteter. Samtidig siger tre ud af fire, der har taget en diplom- eller akademiuddannelse, at det har givet dem det forventede udbytte, som har styrket deres karriere og gjort dem til bedre ledere.

En lederuddannelse giver ledere mulighed for at reflektere over deres egne erfaringer og få nogle bedre redskaber, der gør dem i stand til at lede mere strategisk. Og for virksomheder er både talentudvikling og lederudvikling med til at sikre bedre resultatet samt tiltrække og fastholde de bedste ledere. Et konkurrenceparameter, der kan blive afgørende i fremtiden.

Forandringsledelse topper

Et andet konkurrenceparameter, der tales meget om i disse år, er forandring og omstillingsparathed. Det ses også tydligt af undersøgelsen, hvor forandringsledelse ligger på en førsteplads, når det gælder de emner, som lederne regner med at skulle kompetenceudvikle sig indenfor.

Men også mere traditionelle ledelsesdiscipliner som medarbejdertrivsel og personaleledelse ligger højt på listen – særligt hos mellemledere og linjeledere, mens strategisk ledelse spiller en større rolle hos topchefer. Medarbejderudviklingssamtale ligger også højt på listen, hvis man ser på linjeledere.

Det taler ind i en anden aktuel ledelsestendens -  nemlig fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Ifølge en undersøgelse fra WHO vil stress blive en af de væsentligste kilder til sygdomme i 2020 lide af stress, og hvis man som leder ikke er i stand til at dæmme op for det, kan det give udfordringer for væksten i virksomheden.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2.808 CAWI-interview med Ledernes medlemmer i perioden 29.  august 2016 til 7. september 2018. Du kan finde hele undersøgelsen her.