Lederuddannelse giver pote på lønsedlen

06. marts 2017

Deltagelse i lederuddannelser og kursusaktiviteter har en positiv effekt på lønsedlen for næsten tre ud af ti ledere. Det viser en ny undersøgelse fra Lederne baseret på svar fra 4.346 ledere primært i den private sektor.

Ifølge undersøgelsen, som er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, vurderer 28 procent af lederne, at de lederudviklingsaktiviteter, de har deltaget i inden for de seneste to år, har haft positiv effekt på lønudviklingen – fordelt med ni procent, som mener, den positive effekt på lønnen har været ”stor” og ”meget stor”, og 19 procent, der konstaterer, at der har været ”nogen positiv effekt”.

Typisk sker der det, at lederne i kølvandet på lederudviklingsaktiviteter får nye ansvarsområder eller helt nyt jobindhold, og det medfører i mange tilfælde mere i løn

Uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen

Undersøgelsen viser samtidig, at det især er de yngre ledere, der kan se en positiv kobling mellem lederudviklingsaktiviteterne og størrelsen på den månedlige lønudbetaling.

Undersøgelsens resultater flugter med tidligere undersøgelser, vi har foretaget på området, og understreger tydeligt, at uddannelse har en stor værdi for lederne – også rent økonomisk. Deltagelse i lederuddannelse øger simpelthen mange lederes markedsværdi. Typisk sker der det, at lederne i kølvandet på lederudviklingsaktiviteter får nye ansvarsområder eller helt nyt jobindhold, og det medfører i mange tilfælde mere i løn. For andre sker der det, at de nye kompetencer bliver døråbner til et jobskifte og deraf følgende højere løn, siger uddannelseschef hos Lederne Thomas Christensen.

Løn er dog ikke topscorer, når lederne i undersøgelsen skal svare på, hvad effekten af deltagelse i lederudvikling de seneste to år har været. Øverst på listen står personlig udvikling: Her mener 84 procent af lederne, at der har været en positiv effekt, mens 81 procent af lederne vurderer, at deres virke som leder er blevet positivt påvirket af uddannelsesaktiviteterne.

64 procent peger desuden på, at timerne på skolebænken har åbnet døren til et bedre og større netværk.