Lederuddannelse er en god investering

12. april 2017

Hvis man vil have prædikatet ”god leder”, er det en nødvendighed, at man hele tiden lærer og udvikler sig.

For nylig var jeg til en lederkonference, hvor jeg faldt i snak med en yngre mandlig mellemleder, som fortalte mig, at han var noget stresset over at skulle deltage i arrangementet. Hvis han selv kunne vælge, ville han hellere være på arbejde og få klaret nogle af de daglige gøremål, men når han nu alligevel deltog, var det fordi hans chef havde tilmeldt hele virksomhedens ledergruppe, og han var derfor med af pligt. Han anerkendte dog værdien af at deltage og muligheden for at tilegne sig ny viden og netværke med andre ledere.

Jeg kan sagtens genkende hans udsagn, som er meget lig med det, jeg ofte har hørt fra mange andre ledere. Flere ledere vælger både deltagelse i diverse arrangementer og sågar kurser eller uddannelse fra, fordi de ikke oplever, at de har den fornødne tid. Jeg kan godt høre, hvad de siger, og kan til dels godt forstå deres prioritering. Ledere har ofte en meget travl hverdag og ind imellem svært at få tiden til at slå til. Men når det er sagt, er det også vigtigt for mig at slå fast, at hvis man vil have prædikatet ”god leder”, er det en nødvendighed, at man hele tiden lærer og udvikler sig, hvad enten det så sker gennem konferencer, kurser eller uddannelse.

For en leder, der ikke udvikler sig, kan i min optik heller ikke udvikle virksomheden eller sine medarbejdere

Direktør hos Lederne Vibeke Skytte

Hvis han selv kunne vælge, ville han hellere være på arbejde og få klaret nogle af de daglige gøremål, men når han nu alligevel deltog, var det fordi hans chef havde tilmeldt hele virksomhedens ledergruppe, og han var derfor med af pligt. Han anerkendte dog værdien af at deltage og muligheden for at tilegne sig ny viden og netværke med andre ledere. 

Ledelse er et fag, og som i alle andre fag, sker der hele tiden en udvikling. De medarbejdere, vi ansætter i dag, er for manges vedkommende ikke den type, vi ansatte i går, og mange virksomheder organiserer sig på en helt anden måde end for år tilbage. Det stiller krav til god og moderne ledelse – den ledelse, der er excellent i dag, har ikke nødvendigvis samme kaliber næste år, verden omkring os forandrer sig, og det gør kravene til os som ledere i høj grad også.

Men der er nu også en anden god grund til at overveje, om kursusdeltagelse eller en lederuddannelse alligevel ikke kunne være en god prioritering. En ny undersøgelse, som Lederne har foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov baseret på svar fra 4.346 ledere primært i den private sektor, viser nemlig, at deltagelse i lederuddannelser og kursusaktiviteter har en positiv effekt på lønsedlen for næsten tre ud af ti ledere. Undersøgelsen viser samtidig, at det især er de yngre ledere, der kan se en positiv kobling mellem lederudviklingsaktiviteterne og størrelsen på den månedlige lønudbetaling.

Udover, at uddannelse har en stor værdi for lederne på økonomisk kort sigt, har det også en anden effekt, nemlig at den øger markedsværdien. Typisk sker der det, at lederne i kølvandet på lederudviklingsaktiviteter får nye ansvarsområder eller nyt jobindhold, som i mange tilfælde fører til højere løn – men den nye, tilegnede viden kan også være en døråbner til et helt nyt job i en anden virksomhed. Der er ingen tvivl om, at de ledere, der investerer i uddannelse, alt andet lige vil være mere attraktive på arbejdsmarkedet.

Jeg har stor respekt for førnævnte dybt loyale og engagerede leder, som tydeligvis altid prioriterer virksomheden først, men i virkeligheden gør han måske både sig selv og virksomheden en bjørnetjeneste. For en leder, der ikke udvikler sig, kan i min optik heller ikke udvikle virksomheden eller sine medarbejdere, hvorfor jeg da også har den holdning, at hvis en virksomhed – og det håber jeg da, de fleste gør – tilbyder uddannelse til sine ledere, bør det slet ikke være muligt at melde fra.

Heldigvis er der mange ledere, der prioriterer og bruger tid på at uddanne sig, og en del vælger også at bruge både aftener og fritid, fordi timerne inden for den ”normale arbejdstid” allerede er fyldt til bristepunktet, men også fordi, de ved, at det er investering, som kan betale sig. Og jeg har endnu ikke hørt nogen sige, at det har været en investering med dårligt afkast.

Om Vibeke Skytte

Vibeke Skytte Klummen er bragt i Berlingske den 12. april 2017, hvor direktør hos Lederne Vibeke Skytte er fast klummeskribent. Hver onsdag skriver hun et nyt perspektiv på ledelse enten gennem personlige erfaringer eller med udgangspunkt i Ledernes nye undersøgelser. Klummerne bringes både i den trykte avis og på Business.dk.

Vibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.