5 gode råd til, hvordan du overbeviser chefen om, at du skal på efteruddannelse

07. januar 2019

Kompetenceudvikling og efteruddannelse er vigtigere end nogensinde. Danmark har brug for dygtige medarbejdere og skarpe ledere, der løbende udvikler sig og kontinuerligt opkvalificerer sig. Men ikke alle har held med at få overbevist ledelsen eller HR-chefen om et kompetenceløft.

I langt de fleste tilfælde er opkvalificering via kurser og efteruddannelse en win-win situation for begge parter. Mens virksomheden får ny viden og fagligt skarpere ansatte, får den enkelte medarbejder øget sit netværk og skærpet sine færdigheder.

De, der lykkes med at få deres efteruddannelse betalt af virksomheden, har typisk gjort et godt forarbejde, udtaler direktør i Lederne Vibeke Skytte. Vibeke Skytte beskæftiger sig indgående med lederudvikling og fremtidens kompetencekrav.

I stedet for kun at fokusere på dig og dine karriereønsker, er et godt råd, at du tager afsæt i virksomheden, og de gevinster den får ved at poste uddannelseskroner i dig.

Vibeke Skytte, direktør i Lederne

I samråd med hende har vi udarbejdet fem konkrete råd til, hvordan du øger dine chancer for at få ja til en opkvalificering på virksomhedens regning.


1. Peg på konkrete gevinster for virksomheden

Først og fremmest er det vigtigt, at du argumenterer for dit ønske i en forretningsmæssig kontekst. Med argumenter som, det kunne være sjovt at lære et nyt fagområde, det lyder spændende og pynter på CV’et, får du svært ved at lykkes med din forespørgsel.

I stedet for kun at fokusere på dig og dine karriereønsker, er et godt råd, at du tager afsæt i virksomheden, og de gevinster den får ved at poste uddannelseskroner i dig.

Kom din chef i forkøbet, og fortæl ham eller hende, hvad virksomheden vinder ved at udvikle dine færdigheder – både nu og på den lange bane. Konkret udbytte for din virksomhed kan eksempelvis være:

 • Større markedsandele eller styrket konkurrenceevne
 • At du kan dele din nye viden med andre medarbejdere    
 • At du får konkrete kompetencer til at håndtere nye udfordringer i forbindelse med ny teknologi, nye forretningsområder etc.

2. Undersøg praksis for efteruddannelse i din specifikke virksomhed

Du kan øge chancen for et "ja" til din opkvalificering, hvis du sætter dig ind i, hvordan man i din virksomhed ser på efteruddannelse, og hvor man finder ressourcerne til at finansiere udgifterne. Du kan eksempelvis afsøge følgende forhold, inden du går videre med din forespørgsel:

 • Har dine kollegaer været på lignende forløb?
 • Er der afsat et bestemt beløb til efteruddannelse pr. medarbejder?
 • Findes der alternative finansieringsformer som fx bruttolønsordninger, legater, afregning i rater etc.?

3. Beregn omkostninger og tid

Et spørgsmål du helt sikkert vil blive stillet, når du går videre med din forespørgsel, er, hvor længe virksomheden skal undvære dig og hvor mange udgifter, der er forbundet med det.

Gevinsterne ved at opkvalificere dig skal gerne opveje de økonomiske og tidsmæssige omkostninger for virksomheden. Du kan derfor med fordel sætte dig ind i følgende:

 • Hvor lang en periode skal du være væk fra arbejdspladsen?
 • Går dit fravær ud over arbejdsopgaver, og hvordan bliver de i så fald løst?
 • Hvad vil efteruddannelsen koste virksomheden alt i alt?

Når du har fakta på plads, virker dine argumenter mere effektivt!

4. Vær forberedt på en ekstra faktor i din work life balance

Det kræver et vis overskud at tage på et kompetencegivende forløb. Du skal i perioder få undervisning, forberedelse og opgaveskrivning til at gå op med fuldtidsjob og privatliv. Efterlader du et indtryk af, at arbejdspresset bliver for stort, mindsker det chancerne for, at din opkvalificering betragtes som en god investering.

Det er derfor en god idé at sikre, at du har opbakning fra baglandet, og at du er indstillet på, at der er aktiviteter, du måske må sætte på standby i perioden.

 • Undersøg, hvorvidt dit uddannelsesforløb ligger i eller uden for arbejdstiden
 • Find ud af, hvad forløbet kræver af ressourcer fra dig, din virksomhed og dit bagland
 • Gør det klart, hvad du har tænkt dig at trappe ned på, hvis det bliver nødvendigt

5. Lad dig ikke slå ud

Husk, at dit ønske om efteruddannelse skal gå op med virksomhedens øvrige aktiviteter. Et afslag kan derfor blot være udtryk for, at virksomheden har travlt eller for få ressourcer til at undvære dig i den pågældende periode.

Der er derfor ingen grund til, at du opgiver dit ønske om opkvalificering en gang for alle. I stedet kan du undersøge, om der er en løsninger, der passer bedre med virksomhedens økonomiske og tidsmæssige ressourcer:

 • Find ud af, om du kan opdele efteruddannelsen i moduler, så du kan tage den i små bidder frem for et langt, sammenhængende forløb
 • Læg en plan for fremtiden, og spørg ind til, om det er muligt at prioritere din opkvalificering til næste budgetår

Ved at gøre din forespørgsel mere spiselig kan et afslag vendes til en mulighed i fremtiden. Det vigtigste er, at du får papir på din opkvalificering, så du kan dokumentere dine færdigheder – tiden det tager, er ikke afgørende.

Betragt din efteruddannelse som et fælles projekt

Som arbejdsgiver er det vigtigt at bevare medarbejdernes markedsværdi og sikre, at de vedligeholder relevante kompetencer, men man vil samtidig ikke risikere, at efteruddannelse bliver deres billet videre.

Derfor er et godt råd til dig, der ønsker efteruddannelse, at du betragter din opkvalificering som et fælles projekt. Et projekt som både du og virksomheden vinder på.

Det kræver, at du så vidt muligt får forløbet til at harmonere med virksomhedens øvrige aktiviteter og ressourcer. Det kan de fem råd forhåbentligt hjælpe dig med.

Bestil et opkald fra en af vores rådgivere, og bliv klædt endnu bedre på til at overbevise din chef om efteruddannelse.

Om Vibeke Skytte

Vibeke SkytteVibeke Skytte er direktør for afdelingen Job og Ledelse og har det overordnede ansvar for områderne Arbejdsmiljø og Uddannelse. Derudover har Vibeke Skytte ansvar for Ledernes Økonomifunktion, intern HR og Ejendom.