3 vigtige fokusområder for din organisation

07. september 2018

Hovedtemaet var ”Improving Lives”, da verdens største ledelseskonference, Academy of Management (AOM), løb af stablen i Chicago i august. Ledernes KompetenceCenter var naturligvis med sammen med over 11.000 forskere, konsulenter og ledere fra 90 forskellige lande, der også deltog i konferencen. Den store nyhed for de danske deltagere på AOM var i øvrigt, at konferencen for første gang i dens 78. historie vil blive afholdt i Europa i 2025, nærmere bestemt i København!

Med udgangspunkt i hovedtemaet ”Improving Lives” var der på konferencen cirka 1.500 indlæg med meget forskellige perspektiver på, hvordan organisationer og deres ledere kan være med til at øge trivsel og sundhed. Det var store spørgsmål og ambitiøse diskussioner, der blev lagt op til, men der er særligt tre interessante perspektiver, der er relevante at fremhæve: 

1) Vi skal arbejde målrettet med organisationsdesign, så vores organisation lykkes med at være ”ambidekstral”. Ordet ambidekstral falder nok ikke lige let i munden hos alle, men anvendes inden for motorik om personer, der er lige gode til at bruge højre og venstre sideog eksempelvis bruger begge hænder lige godt. Begrebet er inden for de seneste år blevet brugt hyppigt i organisationssammenhænge i forhold til udfordringerne med både at være innovativ på den ene side og effektiv på den anden side.

Men hvordan redesigner vi så ledelsesformer, hierarkier og procedurer, så vi både har fokus på at afsøge nye muligheder og samtidig sørger for at pleje den eksisterende forretning?  Det er en vigtig og kontinuerlig proces og kræver inddragelse af hele organisationen - og det har en direkte indflydelse på medarbejdernes trivsel. Nogle medarbejdere trives med masser af frihed i agile og selvstyrende teams. mens andre har brug for fastere rammer og synlig ledelse. Derfor bliver det fremover endnu vigtigere, at topledelsen inddrager mellemledere i udviklingen af organisationen.

2) Vi skal have fokus på aldersdiversitet. Det handler både om at rumme de unge millenniers og om at udnytte de erfarne seniormedarbejdere. Aldersdiverse teams har vist sig at levere klart bedre resultater, da de sikrer både bred viden og høj kreativitet. Og god performance skaber trivsel, viser forskningen. Så vi kan med fordel droppe myterne om de forkælede millenniers og de forandringstrætte seniorer og skabe teams med aldersmæssig spredning.

3) Gør lysten til læring til den bærende kultur i din organisation. Ny viden er mere end nogensinde essentiel for organisationer, så vi skal aktivt understøtte medarbejdernes nysgerrig og lyst til at lære nyt. Medarbejdere, som har været ude og få ny inspiration, bringer det nemlig tilbage i organisationen og spreder den nye viden videre. Virksomheder i USA eksperimenterer fx med at give medarbejdere et fast beløb, som de frit kan bruge til kurser og konferencer ud fra den tanke, at det stimulerer læringskulturenog –lysten. 

Helle Damsgård

Helle er programchef og er ansvarlig for lederkurser, lederuddannelser og konferencer. Hun har været leder i både private og offentlige organisationer og har de seneste 15 år arbejdet med ledelse og udvikling af ledere.

hda@lederne.dk
32833269