Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

”Modsætningen til performance er substans”

Mål og mening i en præstationskultur

Med Jan Molin

 

Ledere har en naturlig ambition om at skabe orden, og dette behov for orden skaber behovet for styring, indledte Jan Molin, som førte os igennem et tankevækkende ræsonnement omkring kontrollens paradoks, og hvad overbetoning af performance kan komme til at koste os.

Det lød som om, at en del fra salen kunne genkende Jans eksempler fra eget bagland, hvor KPI’er kan skabe uforudsete effekter helt andre steder, end det oprindelig var forudset. For vi ender måske med at allokere ressourcer til det, vi bliver målt på, og nedprioriterer derfor andre områder.

Når det bliver et mål i sig selv at nå sine mål, sker det på bekostning af substans (vision, værdier og raison d’etre). Derfor er modsætningen til performance substans, hævdede Jan. Og hvis vores opmærksomhed på performance bliver større end på substans, fører det til konformitet. Vi kommer til at producere mere af det samme – i stedet for at skabe nyt.

Jan Molin advarede mod performance management som ledelsesværktøj, da det, ifølge ham, rummer fire forhold, der potentielt medfører tab for virksomheden:

  • Gaming – at vi lærer at spille spillet og ender med at udøve kreativ bogføring
  • Transaktionsomkostninger – at systemets omkostninger altid vil overstige det mulige udbytte
  • Motivation – er ikke et middel, men en effekt, og kan derfor ikke bruges af ledere som det tredje krydderi, vi hælder i suppen
  • Aspektblindhed – vi fokuserer så meget, at alt andet bliver til blinde pletter.

 

Brudstykker fra diskussionen:

Hvis vi opgiver den klassiske målstyring, hvordan ”beviser” vi så, at vi er på rette spor over for fx et ministerium? Jan: Vi skyder skylden på, at vi har en overmyndighed, der styrer, men det er groft overvurderet. Der er rige muligheder for at afprøve andre måder at arbejde på.

Hvordan måler vi på de bløde mål? Jan: Brug målinger ud fra nysgerrighed til at forstå noget. Se bag tallene. Skab en dialog i de kollegiale fora til at finde ud af, hvorfor folk svarer, som de gør. Målinger er proxy – en mellemdialog.

Hvad kommer til at afløse performance management? Jan: Der kommer ikke noget, der afløser. Vi har haft en samfundsperiode med målingsoptimisme og kontraktstyring, og fremover kommer der nye konkurrerende alternativer, mere kreative systemer. Men det er en illusion at tro, at der er et gyldent system, der kan give det totale overblik. Vi skal erkende, at vi har brug for flere systemer til at give flere forskellige indblik.

Hvorfor er vi så glade for illusionen om at styre? Jan: Jeg har stor respekt for behovet for at reducere kompleksitet. Men det forhindrer ikke refleksion. Og vi er nødt til at involvere de medarbejdere, som skal virkeliggøre virksomhedens vision.

Guld fra plancherne:

  • Fokusér på den mindste forskel, der gør en forskel
  • Start med små forandringer – kald det ”pilotprojekt” og prøv det af
  • Medarbejdere kan sagtens gå i samme retning uden at gå i takt
  • Trygge relationer udvikler
  • Tal siger ingenting, men de er udgangspunkt for dialog
  • Relation management som alternativ til performance management
Ledelse med millenials

Om Jan Molin

Jan mMolinJan Molin er professor og dekan på Copenhagen Business School.