LederSparring PLUS

LederSparringPLUS er et individuelt forløb, hvor du får sparring til dine ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen. Sparringen har til formål at styrke og udvikle dig i dit personlige lederskab og i dine ledelsesmæssige initiativer.

Du får et fortroligt dialogrum til at reflektere over din rolle som leder. Det er vores erfaring, at sparring med en fortrolig, professionel og uvildig ledelsesrådgiver kan gøre en stor og vedvarende forskel og er en effektiv måde at skabe personlig udvikling på.

LederSparringPLUS hjælper dig, når du:

søger sparring til at håndtere dine ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen
ønsker at udvikle dig i lederrollen
vil blive bedre til at kommunikere eller håndtere konflikter
er ny i lederrollen eller har fået nyt lederjob på højere niveau
vil sætte fokus på nye ledelsesmæssige initiativer

Målgruppe
LederSparringPLUS er for dig, der er leder eller chef med personaleansvar. Sparringen tager udgangspunkt i din aktuelle ledelsesmæssige situation.

Udbytte
Gennem sparringen bliver du afklaret i din lederrolle og din måde at drive ledelse på. Du får en øget selvindsigt og et større overblik, der styrker din integritet og dig som leder. 

Bestil opkald om ledersparring plus

Ja tak, ring til mig
Forløbet styrkede mig i at håndtere nogle af de frustrationer, som jeg stod med. Det hjalp mig til at finde en ny vej og ikke lade mig låse i gamle antagelser.
Kennet Rasmussen, daglig leder
Ledelsesrådgiveren var konkret og skarp på en super god måde. Stillede udfordringerne op og var ikke bange for modspørgsmål. Kom godt omkring dilemmaer. Udfordrede mig på min vanetænkning. 
Susanne J., afdelingschef

LederSparringPlus forløb

LederSparringPLUS adskiller sig blandt andet fra LederCoaching ved at være et fast tilrettelagt forløb over et halvt år. 

Du kommer i løbet af det halve år igennem 5 samtaler. Vi sørger for en god forventningsafstemning, inden vi går i gang, og efterfølgende evaluerer vi forløbet sammen. 

Samtalerne er af en times varighed, og de finder sted over telefon, Teams, Skype eller i Ledernes MødeCenter i København. 
 

ledersparringplus

Hvem er vi?

I sparringerne møder du en fortrolig og erfaren sparringspartner.

Vi er et team af passionerede ledelsesrådgivere, der brænder for at udvikle ledere i lederrollen og ledelsesopgaven.

Alle ledelsesrådgivere har praktisk erfaring med lederrollen og som sparringspartnere for ledere på alle niveauer.

Praktiske oplysninger

Der er en fast pris på LederSparringPlus, der er fastsat efter antallet af timer.

Som medlem af Lederne får du rabat på et LederSparringPlus forløb, men du behøver ikke være medlem for at deltage i et forløb.