bestil et opkald og hør mere om lederne

Eller meld dig ind med det samme her.

Du kan også altid ringe til os:

32 83 32 29

Du behøver ikke miste din indkomst, hvis du mister dit job.

Lønsikring er et tillæg til dine dagpenge, og dækker op til 90% af din nuværende indkomst. Har du en månedsløn på 41.000, kan du få en dækning på 14.296 kr. i 6 måneder for 528 kr./md med 30 dages karens. Lige nu har du muligheden for, at få 3 mdr. lønsikring for 0 kr. 
 

Du får følgende fordele:

 Op til 60.000 kr. om måneden
 Du kan betale ned til 37 kr. om måneden for din lønsikring
 Lønsikringen er 95% fradragsberettiget og o
pgives automatisk til SKAT

For at tegne lønsikringen skal du være medlem af Lederne A-kasse og Faglige Organisation og må ikke være fyldt 60 år.

A-kasse og Faglige Organisation for kun 601 kr./md.
Vi er én af Danmarks billigste A-kasser og Faglige Organisationer. 
Mest populære

A-kasse og faglig organisation

Mere info Luk info
 • Alle fordelene fra a-kasse og faglig organisation
 • Mulighed for lønsikring, der dækker op til 60.000 kr. pr. måned ved ledighed.
 • Spar 117,- ved at samle faglig organisation og a-kasse i dit medlemskab
 • LederPension i samarbejde med PFA Pension
 • Attraktive medlemstilbud på dine privatforsikringer     

A-kasse

Mere info Luk info
 • Dagpenge ved ledighed 
 • Karriererådgivning 
 • Hjælp til jobsamtaler, CV og ansøgninger målrettet lederjobs
 • Jobrettet efteruddannelse og kurser
 • Attraktive medlemstilbud på dine privatforsikringer
   

Faglig organisation

Mere info Luk info
 • Faglig organisation med specialiseret viden om ledelse
 • Juridisk hjælp og rådgivning 
 • Sparring til lederrollen, din karriere og løn
 • Kurser, uddannelser og netværk til dig som leder
 • Lederpension i samarbejde med PFA Pension
 • Attraktive medlemstilbud på dine privatforsikringer
Hvordan fungerer en lønsikring?

Lønsikringen er et tillæg til dine dagpenge, så under ledighed består din samlede udbetaling af dagpenge og lønsikringen. Dagpenge og lønsikringen kan tilsammen udgøre op til 90% af din bruttoløn efter arbejdsmarkedsbidrag.

Hvordan dækker lønsikringen?

Forsikringen dækker i følgende tilfælde:

 • Er mellem 18 og 65 år
 • Forsikringen kan tegnes til du er 60 år og dækker til du er 65 år
 • Du er blevet ufrivilligt ledig
 • Du opfylder kriterierne for Lederne Lønsikring
 • A-kassen har godkendt, at du er berettiget til dagpenge
 • Du er tilmeldt jobcenteret og dermed til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Du får din opsigelse eller kendskab til samme, tidligst 6 måneder efter lønsikringen er trådt i kraft
Flytter min anciennitet med?

Ja. Har du allerede tegnet en lønsikring et andet sted, kan du, uden at miste din anciennitet, flytte din lønsikring til Lederne. Du skal blot vælge en tilsvarende dækning for din lønsikring hos Lederne.

Tegner du en lønsikring hos Lederne, skal forsikringen betales i 6 måneder, før du har mulighed for at få første udbetaling. Har du derimod betalt til en anden lønsikring i eksempelvis 4 måneder, skal du blot betale i 2 måneder for din lønsikring hos Lederne, før forsikringen dækker.

Vælger du at skifte til Ledernes lønsikring, skal du selv opsige din nuværende lønsikring hos din forsikring.

Dækker lønsikringen ved sygdom?

Lønsikringen dækker også, hvis du bliver syg. Den dækker dog kun, hvis du samtidig modtager sygedagpenge.

For at få udbetaling i forbindelse med sygdom skal du opfylde følgende:

 • Du skal have en lægeerklæring, der dokumenterer uarbejdsdygtighed
 • Du skal opfylde optagelseskriterierne for Ledernes lønsikring
 • Du skal være sygemeldt ud over din karensperiode
 • Du skal have betalt til forsikringen i minimum 30 dage, inden du bliver syg eller kommer til skade samt modtage sygedagpenge. 
Forsikringsbetingelser

Her finder du de komplette betingelser og en tilhørende ordforklaring for lønsikringen:

Hent forsikringsbetingelser (pdf)

Hent fakta-ark (pdf) 

Hent information om forsikringsformidling

Lønsikringen udbydes i et samarbejde mellem Lederne og Marsh A/S. Lønsikringen tegnes hos AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning.

Læs mere om Garantifonden for skadeserstatning

Klage 
Forsikrede kan i henhold til forsikringsbetingelserne endvidere få enhver klage over sin afgørelse behandlet ved:

Ledernes Klagenævn
Vermlandsgade 65
2300 København S

Ledernes Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Lederne og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Telefon 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.

Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som blandt andet kan downloades fra ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et mindre gebyr.

Besøg ankenævnet for forsikring og se deres klageguide

Hvad koster en lønsikring?

er du allerede medlem af en anden a-kasse?

1

Bestil et opkald

Vi ringer til dig og hjælper dig med at blive medlem af A-kassen.
2

Vi klarer flytningen

Er du allerede medlem af en A-kasse, opsiger vi dit medlemsskab og sikrer, at din anciennitet flytter med.
3

Få dit kontingent tilbage

Har du forudbetalt kontingent i en anden A-kasse, vil pengene blive returneret til din Nem Konto.