Bryd tabuet om sexchikane med Ledernes kodeks

Når det kommer til sexisme, chikane og krænkelser, skal det være klart for alle, hvor grænserne går. Vi skal tage problemet alvorligt og tage ansvar for at skabe en kultur, hvor alle kan regne med støtte og hjælp og hvor der er 0-tolerance over for en sexistisk adfærd. Har man ansvaret for at lede, har man også forpligtelsen til at gå foran og sætte et godt eksempel.

Seksuel chikane er altid ulykkeligt og påvirker arbejdspladsen negativt på flere parametre. Virksomheder og ledere bør derfor gøre det klart, at ét tilfælde er ét for meget.

Gør holdning og handling synligt

KODEKSET LYDER:

1. Som ledere skal vi kende vores ansvar og tage det på os
Sexchikane er forbudt i Danmark. Det er alvorligt for dem det går ud over. Det er alvorligt for arbejdspladsen. Sexchikane må ikke negligeres.

2. Tonen må aldrig blive en undskyldning
Som ledelse skal vi sikre en sober og professionel omgangstone. Det må aldrig blive laveste fællesnævner, som definerer tonen på arbejdspladsen.

3. Det skal være okay at sige fra
Vi skal have en arbejdskultur, hvor alle tør sige fra over for sexchikane, og den enkeltes grænser skal respekteres. 

4. Vi skal have klare retningslinjer
Som arbejdsplads skal vi have klare og kendte retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sexchikane, og det skal være tydeligt, hvem man kan gå til med sine oplevelser. 

5. Vi skal følge op
At forebygge sexchikane er en løbende ledelsesopgave. Retningslinjerne må ikke bare blive ord, men skal leve og udvikles på arbejdspladsen.

6. Vi skal forebygge og håndtere sexchikane i fællesskab
Vi har som ledere og medarbejdere alle et ansvar for at undgå sexchikane og for at gribe ind, hvis det sker. Det er afgørende, at ledelsen og andre nøglepersoner er klædt på til at håndtere opgaven. 

Download Ledernes kodeks mod sexchikane

Når det kommer til sexchikane, så skal det være klart for alle, hvor grænserne går. Og det kræver, at vi ledere tager problemet alvorligt og går forrest for at skabe en kultur, hvor der er 0-tolerance over for chikane, og hvor alle tør tale om deres oplevelser.

Vi har udarbejdet et kodeks, der sætter nogle vigtige rammer for at forebygge og håndtere sexchikane.

Download kodekset

Vil du vide mere?