Mit Lederne

Seksuel chikane

Bryd tabuet om seksuel chikane med Ledernes kodeks

Mange virksomheder og ledere arbejder med at forebygge og håndtere seksuel chikane, men #MeToo har vist, at der er brug for at snakke mere åbent om problemet på nogle arbejdspladser og sætte handling bag.

Seksuel chikane er altid ulykkeligt og påvirker arbejdspladsen negativt på flere parametre. Virksomheder og ledere bør derfor gøre det klart, at ét tilfælde er ét for meget.

Me too

Lederne har formuleret et kodeks med seks anbefalinger til forebyggelse og håndtering, som vi håber, at mange virksomheder kan erklære sig enige i at arbejde for. Som virksomhed kan I downloade kodekset her eller nederst på siden, indsætte jeres logo, printe kodekset og hænge det op.

Download kodekset (word)

KODEKSET LYDER:

1. Som arbejdsgiver skal vi kende vores ansvar
Seksuel chikane er forbudt i Danmark. Det er vigtigt, at alle ledere hos os er bevidste om deres ansvar og kender til både arbejdsmiljøloven og ligebehandlingsloven, der begge forbyder seksuel chikane.

2. Tonen må aldrig blive en undskyldning
Som ledelse skal vi sikre, at det ikke er laveste fællesnævner, som definerer tonen på arbejdspladsen, og sørge for en sober og professionel omgangstone, hvor alle kan føle sig tilpas.

3. Det skal være legitimt at sige fra
Vi skal som virksomhed have en arbejdskultur, hvor det er helt i orden at sige fra over for seksuel chikane. Den enkeltes grænser skal respekteres.

4. Vi skal have klare retningslinjer
Som arbejdsplads skal vi have klare og kendte retningslinjer for håndtering af uacceptabel adfærd, hvad angår seksuel chikane. Det skal tydeligt fremgå af retningslinjerne, hvilke uvildige personer man kan gå til, hvis man oplever seksuel chikane.

5. Vi skal følge op
At forebygge seksuel chikane er en løbende ledelsesopgave. Derfor skal vi have en praksis, som sikrer, at overvågningen af problemets omfang bliver et af de hjælpemidler, som understøtter god medarbejdertrivsel hos os (f.eks. APV, trivselsmålinger, MUS).

6. Vi skal forebygge og håndtere seksuel chikane i fællesskab
Vi har som virksomhed, ledere og medarbejdere alle et ansvar for at undgå seksuel chikane og for at gribe ind, hvis det sker. Det er vigtigt, at vi afstemmer forventningerne til hinanden på det område. Det er ligeså afgørende, at ledelsen og andre nøglepersoner bliver klædt godt på til at håndtere opgaven.

Download Ledernes kodeks for seksuel chikane

Kan du og din virksomhed erklære jer enige i dette kodeks for god forebyggelses- og håndteringspraksis? 

Så gør holdning til handling: 

  1. Download Ledernes kodeks
  2. Indsæt jeres logo - hvis I ønsker det
  3. Print kodekset ud
  4. Hæng det op - og gør holdning og handling synligt for alle på hele arbejdspladsen.

Download kodekset her (word)


Vil du vide mere?