Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Udvikling i løn, pris og ledighed – hidtil og fremad

Lønningerne stiger dag for dag. Læs her om den vigtigste aktuelle udvikling i løn sammenlignet med forbrugerpris og ledighed.

Her får du et hurtigt overblik over den hidtidige udvikling i lederes løn og den generelle lønstigning samt Det økonomiske råds prognose for de to kommende år.

Læs mere om lønstigning og lønudvikling

Hvis du skal fastsætte lønkrav

Hvis du skal bruge lønstatistikken til at forhandle din løn, så husk, at lønningerne stiger dag for dag – også fremover.

Hvis du ønsker at følge lønudviklingen på markedet, og du aftaler en løn, der skal gælde i et år, så bør du fremskrive statistikkens tal med et halvt år fra i dag for at finde et rimeligt lønniveau. Denne fremskrivning vil medføre, at du den første halvdel af året ligger over statistikken og den sidste halvdel af året ligger tilsvarende under statistikken, og at du kommer ud med en samlet årsløn, som svarer til statistikkens gennemsnit.

Husk, at statistikken ikke er en facitliste, men en markedsanalyse, så kig derfor ikke udelukkende på gennemsnitstallet. Der er særdeles stor individuel variation i lederes lønforhold. Der er ikke to ledere, der er ens, så kig både på gennemsnit og spredningen i lønnen og vurdér så, hvad markedet kan bære for lige præcis din stilling, din virksomhed, dine kvalifikationer og indsats.

Den hidtidige stigning i løn

De privatansatte ledere har i gennemsnit opnået en lønstigning på 2,5 procent fra september 2016 til september 2017.

I samme periode er forbrugerpriserne steget med 1,6 procent. Lederne har altså i gennemsnit oplevet en stigning i reallønnen på 0,9 procent (lønstigning for alle på 2,5 procent minus stigning i forbrugerpriser på 1,6 procent).

Gennemsnitlig lønudvikling 2014 efter uddannelsestype for privatansatte 

Kilde: Lederløn 2013-2017 samt Danmarks Statistik. Lønstigning "Alle lønmodtagere" er lønstigningen i den private sektor fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 ifølge Danmarks Statistik.

Dette års lønstigning
Årets lønstigning er beregnet ved at sammenligne dette års gennemsnitsløn med sidste års. Der modregnes for eventuel ændret sammensætning af svargruppen med hensyn til stilling, alder, geografi, branche, sektor og lederanciennitet.

Forventet udvikling fremover

Her følger en række tal om udviklingen i lønninger, priser og arbejdsløshed. Disse tal omhandler ikke blot ledere, men hele arbejdsmarkedet.

Tallene for prisudviklingen har relevans for at beregne, hvilken ændring i reel købekraft en lønstigning giver. Udviklingen i ledigheden kan være en indikator for, om lønpresset må forventes at stige eller aftage.

De økonomiske vismænd (Det økonomiske Råd) har nedenstående skøn for den fremtidige udvikling:

Prognoseår 2018 2019
Lønudvikling fremover i procent 2,9 3,2
Prisudvikling fremover i procent 2,0 1,6

Kilde: Det Økonomiske Råd, oktober 2017

Prognoseår 2018 2019
Forventet nettoledighed (eksl. aktiverede) 86.000 83.000

Kilde: Det Økonomiske Råd, oktober 2017

Opdateret: 27.03.2018

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback