Mit Lederne

Ofte stillede spørgsmål

Øvrige tal om ansættelsesvilkår

Læs mere her om de tal fra lønstatistikken, der vedrører ansættelsesvilkår for offentligt ansatte.

Her kan du få et hurtigt overblik over de data fra lønstatistikken, som beskriver forhold ved ansættelsesvilkår for offentligt ansatte. Du kan eventuelt bruge de forskellige emner ved en forhandling af dine ansættelsesvilkår.

Læs mere om de forskellige emner

Pension

Pensionsdækningen er fuldstændig i den offentlige sektor. I gennemsnit udgør ledernes eget samt arbejdsgiverens bidrag til pension 16 procent af lønnen.

Pension offentlig 

En person kan have mere end en pensionsordning, hvorfor summen er over 100 procent.

I Ledernes lønstatistik er der mulighed for at se pensionsdækningen for forskellige stillingskategorier.

Gå til Lederne Lønstatistik

Bonus og tillæg

Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. I den offentlige sektor har 19 procent af lederne et element af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit seks procent.

58 procent af de offentligt ansatte ledere får tillæg for funktion, kvalifikation, rådighed, overarbejde eller andet. Disse tillæg udgør ni procent af lønnen for alle offentligt ansatte ledere, men udgør hele 16 procent af lønnen for de, der får tillæggene.

Lønsammensætningen for ledere i den offentlige sektor:

Andel af ledere der får dette Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af bonus/tillæg
Blandt alle ledere Blandt de ledere, der får bonus/tillæg
Tillæg
(kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed)
58 % 9 % 16 %
Bonus 19 % 1 % 6 %

Personalegoder

Set i forhold til ledere i den private sektor har de offentlige ansatte stadig væsentligt færre skattepligtige personalegoder.

Andelen af offentligt ansatte ledere, som har telefon, der betales helt eller delvist af arbejdsgiveren, er på 57 procent. Andelen med arbejdsgiverbetalt hjemme-PC og/eller internetadgang er på 43 procent.

Der er to andre goder, som er væsentligt mindre udbredte. Det drejer sig om firmabil og sundhedsforsikring. Tre procent af de offentligt ansatte ledere har firmabil, og 26 procent har sundhedsforsikring knyttet til ansættelsen. 16 procent af lederne får idræts- og motionstilbud betalt af virksomheden.

Det er kun to procent af lederne, der har skrevet en aftale om outplacement/genplacering, i tilfælde af at man mister jobbet, ind i deres kontrakt.

Personalegoder offentlig 

Opdateret: 14.08.2019