Vejen til det nye job

Ledernes Outplacement er et tilbud til alle opsagte ledere og betroede medarbejdere. Vi tilbyder et intensivt og effektivt forløb, hvor du sammen med professionelle og erfarne rådgivere arbejder målrettet med din personlige afklaring og praktikken frem mod et nyt job.

En afskedigelse vil for de fleste ledere opleves som en voldsom forandring i såvel arbejdsliv som privatliv. For mange ledere har det stor værdi at komme hurtigt videre.

Med Ledernes Outplacement opnår du et målrettet forløb, som indeholder en afklaring af dine personlige kompetencer og ønsker med henblik på at finde ikke bare et nyt job - men det rigtige job.

Forløbet er individuelt tilpasset og tager afsæt i dine behov og ønsker. Ledernes Kompetencecenter tilbyder forløb betalt af såvel arbejdsgiver som den enkelte leder.

Fortæl mig mere

Hvad indeholder et outplacementforløb?

Når du indleder et forløb, får du tilknyttet en konsulent, som vil være din personlige sparringspartner på møder og via telefon og mail imellem møderne. Forløbet er tilpasset dine personlige ønsker og behov. Det er naturligvis fortroligt og kan sammensættes af en række faglige elementer, der har fokus på afklaring af dine kompetencer, mål og værdier.

Varigheden af et individuelt outplacementforløb varierer fra minimum 6 timer (4 møder) til ubegrænset. Et typiske forløb består af 15-18 timer (10-12 møder) kombineret med lokale netværksmøder 2-3 gange om måneden, hvor du kan blive inspireret af eksterne indlægsholdere og vores outplacementkonsulenter og netværke med andre jobsøgende ledere.

De grundlæggende elementer i et individuelt outplacementforløb er:
  • Personlig coaching, sparring og rådgivning på møder samt via telefon og mail
  • Afklaring af dine kompetencer, mål og værdier samt fokus på dine succeser og passioner
  • Afdækning og udbygning af dit personlige netværk – bl.a. på LinkedIn
  • Udarbejdelse af nødvendige materialer – eksempelvis ansøgning og CV
  • Træning af forberedelse og gennemførelse af jobsamtaler
  • Deltagelse i lokale netværksmøder med outplacementkonsulenterne og eksterne indlægsholdere
  • Evt. supplerende aktiviteter; leder- og sprogkurser, masterclasses og juridisk rådgivning

 

Netværksmøder

Når du er i et outplacementforløb, kan du deltage 2-3 månedlige netværksmøder for outplacementkandidater. Netværksmøderne varer 2-3 timer, og der er altid afsat tid til, at du kan udbygge dit personlige netværk blandt de øvrige outplacementkandidater.

Lokale netværksmøder med varieret indhold

Netværksmøderne er lokale og med varierende deltagerantal. På nogle netværksmøder er der op til 40 deltagere. Hér vil der være relevante indlæg fra eksterne samarbejdspartnere, f.eks. Headhuntere eller LinkedIn eksperter.

På andre netværksmøder er dialogen mellem deltagerne og outplacementkonsulenterne i fokus. Emnerne er de praksisnære ting som f.eks. jobsamtalen, elevatortalen, succeshistorier og værdier. På disse møder er der 6-12 deltagere.

Outplacement til virksomheder

Hos Ledernes KompetenceCenter tilbyder vi også outplacement til virksomheder.

Din virksomhed kan på et tidspunkt få behov for at tilpasse organisationen og afskedige en eller flere ledende medarbejdere. Der er en betydelig signalværdi i et effektivt outplacementforløb – det handler helt grundlæggende om virksomhedens omdømme.

Tag hånd om dine tidligere kollegaer og nuværende medarbejdere

En omsorgsfuld og ansvarlig proces lever videre hos den afskedigede. Og hos de tilbageblevne medarbejdere, giver det erfaringsmæssigt tryghed, når de oplever, at der bliver taget ordentlig hånd om deres tidligere kollegaer. Også hos jeres samarbejdspartnere og andre interessenter opfattes det positivt, at I tager godt hånd om de medarbejdere, som I bliver nødt til at afskedige.

Et skræddersyet outplacementforløb til jeres virksomhed

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan skræddersy et outplacementforløb til én eller flere af jeres afskedigede medarbejdere samt støtte op om en ordentlig proces i virksomheden for de tilbageblevne medarbejdere og ledere.

Mød vores konsulenter


liliLilli Thomasen har erfaring med outplacement, kompetenceafklaring, karriererådgivning, ledersparring, undervisning og netværk. Lilli har en finansiel uddannelse og er certificeret inden for ledelsesudvikling, Garuda-test, outplacement og coaching.

 


meretheMerete Skov Jensen har erfaring med outplacement på alle niveauer inklusiv executive og har bl.a. arbejdet tæt med medico-branchen. Hun har ledererfaring fra en stor ingeniørvirksomhed og har været medejer af firmaer inden for handel, import, produktion og reklamebranchen.

 


charlotteoutCharlotte Holm har en ledelses & HR baggrund fra store danske og internationale B2B og B2C virksomheder,  og har arbejdet med coaching, leder-og organisationsudvikling samt rekruttering på alle niveauer. Charlotte er uddannet BA i fransk/engelsk, har en international certificering som ICC Life & Stress Coach og flere personprofil certificeringer.


 

 


peterPeter Jacobsen har haft leder- og konsulentstillinger inden for hhv. service- og vikarbranchen, og har erfaring med karriererådgivning, headhunting, rekruttering, procesledelse samt HR med ansvar for outplacement. Peter er uddannet inden for salg, markedsføring og HR.


 


larsLars Krogh har ledelsesbaggrund inden for business-sparring og forretningsudvikling. Han har rådgivet og været strategisk sparringspartner for ledere og ledergrupper omkring outplacement, change management, performance og forretningsudvikling. Lars er MBA og certificeret i flere personlighedstests.

Hvad koster et outplacementforløb?

Prisen på et outplacementforløb afhænger af, hvordan det individuelle forløb tilrettelægges og sammensættes af antal timer og supplerende aktiviteter.

 

Du behøver ikke at være medlem af Lederne for at gennemgå et outplacementforløb hos Ledernes KompetenceCenter.

Ledernes tillægsforsikring

Hvis du har en tillægsforsikring hos Lederne, tilbyder vi dig et individuelt outplacementforløb betalt af forsikringsudbyderen. Afhængigt af dækningen i din tillægsforsikring, får du en række individuelle rådgivningstimer (typisk 6-12 timer).

Tilbuddet gælder for dig, der:
  • har en tillægsforsikring
  • er berettiget til udbetaling fra forsikringen
  • ikke har været ledig i de seneste seks måneder

Hvis du har en tillægsforsikring, kan du få igangsat et individuelt outplacementforløb på Mit Lederne straks ved modtagelse af din opsigelse og frem til udgangen af første ledighedsmåned.

Ansøg om outplacement gennem lønsikring

Outplacement for ledere

Outplacement