Diskrimination

Diversitet er et must for en attraktiv og moderne arbejdsplads, og derfor hører diskrimination af nogen art på ingen måde til. Det er vigtigt, at du som leder, sammen med medarbejderne, gør en indsats for at forebygge og håndtere racisme og diskrimination, og her kan du få gode råd og inspiration til dit lederskab.

Diskrimination og racisme ødelægger hele arbejdspladsen. Det går ud over trivsel, bundlinjen, produktiviteten, samarbejdet og meget mere. Derfor er det også vigtigt, at du som leder er klar til at forebygge og håndtere diskrimination og racisme – både ift. dig selv, men i høj grad også over for medarbejderne.

Vi har her samlet en række gode råd til dig om hvordan du forebygger og håndterer, at dine medarbejdere udsættes for diskrimination og racisme samt gode råd til dig, der oplever selv at blive udsat for det.

Hvordan forebygger du bedst racisme og diskrimination?

 • Vær opmærksom på din egen adfærd: Fremstå selv som et godt eksempel.
 • Gør virksomhedens holdning til diskrimination og racisme klar.
 • Gør dig klart, hvad du gør, hvis diskrimination og racisme alligevel opstår.
 • Lyt efter signaler og henvendelser fra medarbejdere og tag disse alvorligt.
 • Få overblik over graden og omfanget af diskrimination gennem samtaler med medarbejdere, arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser.
 • Etabler mulighed for, at medarbejdere med problemer kan få kontakt og hjælp.


Hvad gør du, hvis du selv bliver udsat for racisme og diskrimination?

 • Sig fra og sig stop med det samme. Det kan være svært, men det er du i din fulde ret til, og det er bedre end at vente på, at det går over af sig selv.
 • Gør din nærmeste leder opmærksom på problemet.
 • Har din virksomhed en HR-afdeling, så tal evt. med dem
 • Tal med leder, kolleger, venner og familie, du stoler på. De kan være med til at bedømme situationen, støtte dig og give gode råd.
 • Overvej, om du skal skifte arbejdsplads, hvis problemerne ikke ophører.


Hvad gør du som leder, hvis der opleves racisme og diskrimination blandt medarbejderne eller fra kunderne?

 • Sig klart fra og vis, at det ikke accepteres
 • Tag hånd om den, der er blevet diskrimineret. Lyt både til vedkommende, og også til de kolleger, som diskriminerer, så du hører begge parters version af sagen.
 • Find løsninger, skab dialog – eventuelt med hjælp udefra.
 • Find årsagerne til diskriminationen og fjern om muligt disse.

Behov for sparring?

Trivselssparring
Få sparring fra vores erfarne rådgivere omkring din trivsel, hvis du oplever diskrimination og racisme på din arbejdsplads.
Ledersparring
Få sparring fra vores erfarne ledelsesrådgivere til håndtering af diskrimination og racisme på din arbejdsplads.