Mit Lederne

Dagpenge

Dagpengesatser

Her på siden kan du se, hvor meget du får i dagpenge, hvordan og hvornår dine dagpenge bliver udbetalt, samt hvordan dine dagpenge bliver beregnet.

Beløbet, du får udbetalt i dagpenge afhænger af, hvad der har været din hidtidige indtægt eller om du er nyuddannet. Der er dog også fastsat en maksimal dagpengesats for, hvor meget du kan få udbetalt.

Hvad er din dagpengesats?

Vi beregner din dagpengesats på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig og anmoder om dagpenge. Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder, umiddelbart forud for ledighedens indtræden. Både A- og B indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, bliver medregnet. Du kan se dagpengesatserne nedenfor. Du kan også medregne indkomst fra selvstændig virksomhed.

Dagpengesatser 2019

 

Kroner per måned Kroner per år
Fuldtid
(Hvis din månedlige indtægt har været lavere end 22.800 kr., får du en lavere sats).
18.866 226.392
Deltid 12.577 150.924
Nyuddannet – fuldtid - med forsørgelsespligt (dimittendsats) 15.470 185.640
Nyuddannet – deltid - med forsørgelsespligt (dimittendsats) 10.313 123.756
Nyuddannet – fuldtid - uden forsørgelsespligt (dimittendsats) 13.489 161.868
Nyuddannet – deltid - uden forsørgelsespligt (dimittendsats) 8.993 107.916

 

Læs mere om andre satser og ATP-bidrag

Forskellige andre satser

Forskellige satser:

Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
1/1 dag
1/2 dag

871 kroner
436 kroner
Omregningssats (til brug for fradrag) 241,73kroner
Omregningssats (til brug for beskæftigelses- og timekrav) 121,29 kroner
Arbejdsmarkedsbidrag 8 procent

 

Med forbehold for ændringer.

ATP-bidrag per time

ATP-bidrag per time:

 

Dagpenge 1,34 kr.
VEU-godtgørelse 1,34 kr.

 
Med forbehold for ændringer.

Hvornår får du udbetalt dine dagpenge?

Dine dagpenge bliver udbetalt månedsvis og følger kalendermånederne. Du vil som udgangspunkt få udbetalt det, der svarer til 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag.

Nedenfor kan du se en udbetalingskalender, der viser, hvornår du kan udfylde dit ydelseskort til dagpenge i de respektive måneder. Vil du være sikker på, at du får udbetalt dine dagpenge den sidste bankdag i måneden, skal du udfylde dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden. Vær opmærksom på, at du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at udfylde kortet.

Udfyld ydelseskort

På ydelseskortet skal du oplyse, om du har haft arbejdstimer, indtægter, sygdom, ferie, selvstændig bibeskæftigelse m.m. i perioden, så vi udbetaler korrekt. Som din A-kasse modtager vi automatisk dit skattekort fra SKAT.

Udbetalingkalender

Udbetalingskalender 2018 - 2019

Udbetalingskalender 2018/2019

Periode (dato) Kan udfyldes fra Udbetales
01.11.2018 -
30.11.2018
24.11.2018 30.11.2018
01.12.2018 -
31.12.2018
19.12.2018 28.12.2018
01.01.2019 -
31.01.2019
 24.01.2019 31.01.2019
01.02.2019 -
28.02.2019
22.02.2019 28.02.2019
01.03.2019 -
31.03.2019
24.03.2019 29.03.2019 
01.04.2019 -
30.04.2019
24.04.2019 30.04.2019
01.05.2019 -
31.05.2019
22.05.2019 29.05.2019
01.06.2019 -
30.06.2019
24.06.2019 28.06.2019
01.07.2019 -
31-07-2019
24.07.2019 31.07.2019
01.08.2019 -
31.08.2019
24.08.2019 30.08.2019
01.09.2019 -
30.09.2019
24.09.2019 30.09.2019
01.10.2019 -
31.10.2019
24.10.2019 31.10.2019
01.11.2019 -
30.11.2019
24.11.2019 29.11.2019
01.12.2019 -
31.12.2019
18.12.2019 30.12.2019

 
Med forbehold for ændringer.

Værd at vide om dagpengeudbetaling

Sådan beregnes din dagpengesats

Dagpengenes størrelse afhænger af din indtægt, mens du havde arbejde. Vi beregner størrelsen af den månedlige udbetaling ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Indkomst fra selvstændig virksomhed indgår også i beregningsgrundlaget.

Hvis du er fuldtidsforsikret, og din gennemsnitlige indtægt fra de 12 måneder overstiger brutto 22.800 kroner om måneden, vil du i 2019 få den højeste sats på 18.866 kroner om måneden før skat.

Arbejd og undgå at miste op til 871 kr. i dagpenge hver fjerde måned

Vær opmærksom på, at vi hver fjerde måned skal opgøre, om du har arbejdet og haft løntimer nok til at undgå den såkaldte "karens". Hvis du inden for en fire måneders-periode har haft flere end 148 løntimer, så berører karensreglerne dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 871 kr.). Selvom du i en fire måneders-periode har flere løntimer end 148, er det ikke muligt at tælle dem med i en efterfølgende fire måneders-periode.

Opdateret: 14.08.2019