Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Job i udlandet

Lederne kan rådgive dig, hvis du ønsker at – eller har fået – arbejde i udlandet.

Hos Lederne er vi konstant opmærksomme på, hvorledes vi bedst muligt kan tilpasse vores rådgivning til vores medlemmers behov. Derfor er vi også klar til at hjælpe dig i forhold til job i udlandet – primært indenfor EU.

Finder du job i Norden, har vi en særlig samarbejdsaftale med søsterorganisationer med Sverige og Norge, som du kan læse mere om her på siderne.

Et job i udlandet kan også have betydning for dine muligheder for dagpenge og efterløn. Læs mere nederst på siden.

Fortæl mig mere

Udstationering for dansk arbejdsgiver

Du har forskellige rettigheder, afhængig af om du skal udstationeres – det vil sige, at du arbejder midlertidigt i udlandet for en dansk arbejdsgiver – eller om du skal arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke er repræsenteret i Danmark.

Hvis du indgår aftale med din danske arbejdsgiver om at blive udstationeret i en periode, skal du være opmærksom på en række særlige forhold. Hvis du skal udstationeres, har du brug for en særlig ansættelseskontrakt – en udstationeringskontrakt – som tillæg til din underliggende danske ansættelseskontrakt. Udstationeringskontrakten regulerer forholdene omkring din udstationering. Nedenfor ser du en række punkter, der kan være relevante at få reguleret i udstationeringskontrakten:

 • Udstationeringsperioden
 • Oplysninger om arbejdsgiver i Danmark og udlandet
 • Diverse tilladelser og attester, herunder A1, arbejds- og opholdstilladelse
 • Ud- og hjemrejse, flytteomkostninger mv.
 • Stilling og arbejdsvilkår
 • Fortsat omfattet af Lederaftalen
 • Anciennitet
 • Bolig
 • Løn og valuta
 • Løngoder
 • Pension
 • Ferie og feriefridage
 • Opsigelse
 • Dansk ret og værneting
 • Forsikringer
 • Skat – Lederne rådgiver ikke herom, men anbefaler, at det aftales, at arbejdsgiver afholder udgifterne til en skatterådgiver, der har speciale i internationale ansættelser
 • Social sikring – Lederne anbefaler, at du kontakter Udbetaling Danmark


Kontakt os for rådgivning
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker rådgivning om arbejde i udlandet.

Skriv til Lederne

Vi anbefaler, at du sender din udstationeringskontrakt og underliggende ansættelseskontrakt ind til os, inden du skriver under. Vi sidder klar til at hjælpe dig inden for 24 timer på hverdage.

Send os dine kontrakter

Sørg altid for, at dine ansættelsesoplysninger er opdaterede på Mit Lederne, så vi kan sikre os, at du får den bedste rådgivning.

Opdatér dine ansættelsesoplysninger

Husk A-kassen
Husk også, at et udlandsophold kan få betydning for din ret til dagpenge og/eller efterløn på sigt.

Læs mere om dagpenge og udlandsophold

Læs mere om efterløn og udlandsophold

Arbejde i Sverige og Norge

Lederne samarbejder med søsterorganisationer i Ledarna Sverige og Lederne Norge og tilbyder på den baggrund følgende til dig, der er medlem af Lederne, bosat i Danmark og arbejder eller ønsker at arbejde i Sverige eller Norge:

 • Gennemgang af svensk eller norsk ansættelseskontrakt
 • Rådgivning om svensk eller norsk ansættelsesret
 • Gennemgang og rådgivning i forbindelse med opsigelse i Sverige eller Norge
 • Rådgivning om dagpenge, efterløn og evt. tillægsforsikring

Skriv til Lederne

Sørg for at skrive i din henvendelse, at du accepterer, at den videresendes til den relevante søsterorganisation, og vær opmærksom på, at Ledarna Sverige og Lederne Norge bestræber sig på at besvare Ledernes henvendelse inden for tre hverdage.

Overflytning af medlemskab
Ledernes samarbejde med Ledarna Sverige og Lederne Norge gør, at du nemt kan flytte dit medlemskab mellem de tre nordiske lande.

Læs mere på Ledarna Sveriges hjemmeside

Læs mere på Lederne Norges hjemmeside

Udenlandsk arbejdsgiver

Lederne kan tilbyde at gennemgå din ansættelseskontrakt med en udenlandsk arbejdsgiver i forhold til, hvad der er sædvanligt/usædvanligt i forhold til dansk ansættelsesret, men vi tilbyder ikke rådgivning om udenlandsk ret og retter ikke henvendelse til en udenlandsk arbejdsgiver i anledning af en evt. tvist.

I tilfælde med en udenlandsk arbejdsgiver, der ikke er fra Sverige eller Norge, kan Lederne kun hjælpe dig, hvis der i din kontrakt er aftalt danske ansættelsesvilkår, dansk værneting og såfremt din arbejdsgiver er repræsenteret i Danmark.

Lederne anbefaler, at du i ansættelseskontrakten får din arbejdsgiver til at afholde omkostningerne til juridisk og skattemæssig rådgivning.

Send din kontrakt til os

Husk A-kassen
Husk også, at et udlandsophold kan få betydning for din ret til dagpenge og/eller efterløn på sigt. Det kan du læse mere om her:

Dagpenge og udlandsophold
Efterløn og udlandsophold

Hjælp til dig

Opdateret: 05.01.2018

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback