Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Mit Lederne

Større afskedigelsesrunder

Huskeliste ved forhandlinger

Skal du deltage i forhandlinger som led i en masseafskedigelse? Listen indeholder en række forhold, som vi anbefaler, at forhandlingsparterne tager i betragtning under det igangværende forhandlingsforløb.

Huskeliste

 • Hvornår forventer virksomheden at have en endelig plan for afskedigelsesforløbet?
 • Hvornår forventer virksomheden at orientere den enkelte medarbejder om vedkommendes opsigelse?
 • Er der mulighed for at give et forlænget varsel til medarbejderne?
 • Er der mulighed for, at medarbejderne kan fritstilles i opsigelsesperioden? Fritstilling kan eventuelt tilbydes uden modregning og eventuelt med mulighed for at medarbejderen kan tage arbejde hos en konkurrent.
 • Er der mulighed og interesse for, at medarbejdere kan tilbydes job i virksomhedens andre afdelinger?
 • Er der særlige regler, hvis en medarbejder bliver langtidssygemeldt i opsigelsesperioden?
 • Er der særlige regler for afvikling af ferie i opsigelsesperioden?
 • Er der mulighed for, at virksomheden kan tage specifikke hensyn til medarbejdere med særlige behov? Eksempelvis enlige forsørgere, ansatte ægtefæller, medarbejdere med nedsat arbejdsevne og kommende efterlønnere.
 • Er der mulighed for at give en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medarbejderne, udover den godtgørelse medarbejderen har ret til som følge af funktionærlovens § 2a og/eller Lederaftalens § 12?
 • Har virksomheden en plan for håndtering og særlig aflønning, hvis forventede frister i afskedigelsesforløbet ikke overholdes?
 • Er der mulighed for at honorere ekstraordinært overarbejde, som opstår som følge af særlige frister? Husk på at betaling for overarbejdstimer modregnes i dagpenge og efterløn, så derfor anbefaler vi, at medarbejderne i stedet får timerne udbetalt som en ekstra bonus.
 • Er der mulighed for at tilbyde stay on-bonus til opsagte medarbejdere, der bliver i virksomheden, til opsigelsesperioden udløber? Eventuelt kan bonussen udbetales løbende eller pro rata, hvis medarbejderen når opfylde en del af perioden.
 • Er der mulighed for at tilbyde medarbejderne efteruddannelse? Det kan eksempelvis være AMU-eller VEU-kurser eller kurser fra Ledernes KompetenceCenter.
 • Er der mulighed for at tilbyde karriererådgivning, outplacementforløb eller hjælp til jobsøgning til medarbejderne? Vi anbefaler, at der bliver opsat en beløbsramme og frit valg af udbyder ved et eventuelt outplacement-forløb.
 • Er der aftalt et besøg fra det lokale jobcenter?

Opdateret: 11.06.2019

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback