Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Udstationeringskontrakt

Du har forskellige rettigheder, afhængig af om du skal udstationeres – det vil sige, at du arbejder midlertidigt i udlandet for en dansk arbejdsgiver – eller om du skal arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke er repræsenteret i Danmark.

Dansk arbejdsgiver
Hvis du indgår aftale med din danske arbejdsgiver om at blive udstationeret i en periode, skal du være opmærksom på en række særlige forhold. I den forbindelse kan du få juridisk bistand fra Lederne. Hvis for eksempel lønnen udebliver, så kan du hente hjælp hos os til at inddrive den, enten efter du er kommet hjem, eller mens du endnu befinder dig i udlandet. En eventuel retssag vil foregå i Danmark og typisk blive afgjort efter dansk ret.

Hvis du skal udstationeres, har du brug for en særlig ansættelseskontrakt: En udstationeringskontrakt. Såfremt der er en underliggende dansk kontrakt, anbefaler vi, at det skriftligt fremgår, hvilken kontrakt der har forrang ved tvivlstilfælde. Vi har lavet en udstationeringskontrakt, som du kan søge inspiration i og tilpasse efter din situation. Send gerne din kontrakt ind til os og få hjælp indenfor 24 timer.

Download vores standard-udstationeringskontrakt (word)

Udenlandsk arbejdsgiver
I tilfælde med en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke er omfattet af CEC eller er fra Sverige/Norge, kan vi ikke hjælpe dig med juridisk bistand - heller ikke i tilfælde af en tvist mod en udenlandsk arbejdsgiver. Vi kan kun hjælpe dig, hvis der i din kontrakt er aftalt danske ansættelsesvilkår, dansk værneting, og såfremt din arbejdsgiver er repræsenteret i Danmark.

Sådan sikrer du dig bedre rettigheder
Uanset om du skal udstationeres hos en dansk arbejdsgiver eller arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver, anbefaler vi, at der i din kontrakt aftales dansk værneting, samt at det er danske retsregler der regulerer ansættelsen. Det betyder, at hvis der opstår en sag mod din arbejdsgiver, vil sagen blive afgjort ved en dansk domstol med danske regler. Det kan vi rådgive dig om, hvis du sender din kontrakt ind til os, inden du skriver under.

Hjælp til dig

Opdateret: 10.07.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback