Mit Lederne

Barsel

Din ret til orlov

Din ret til orlov er bestemt af en række rettigheder og muligheder afhængig af, om du er offentligt eller privat ansat eller ledig. 

Nedenfor kan du læse mere om dine rettigheder og muligheder, når du skal på barselsorlov.

Din ret til orlov Barsel Ansættelsesvilkår lederne

Hvordan opdeles din orlov?

Din orlov opdeles som hovedregel i graviditets-, barsels-, fædre og forældreorlov.

Læs mere om din ret til orlov

Graviditets- og barselsorlov

Som kommende mor har du ret til fire ugers graviditetsorlov før termin. Selve terminsdatoen tæller med i de fire uger.

Efter fødslen har du som mor ret til 14 ugers barselsorlov. Du har desuden pligt til at holde fri de første to uger efter fødslen. De 14 ugers barselsorlov kan som hovedregel ikke overtages af faren.

Hvornår skal du varsle graviditets- og barselsorlov?

Som mor skal du orientere din arbejdsgiver om din graviditet senest tre måneder før din termin. Samtidig skal du oplyse, om du vil gøre brug af din ret til graviditetsorlov før fødslen.

Fædreorlov

I forbindelse med morens barselsorlov har faren ret til to ugers fædreorlov inden for de 14 uger efter fødslen. Som udgangspunkt skal du som far lægge fædreorloven lige efter fødslen. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du dog afholde fædreorloven på et hvilket som helst tidspunkt inden for de 14 uger efter fødslen. Du kan desuden aftale med din arbejdsgiver, at du bryder fædreorloven op. Der er ikke krav om, at den bliver afholdt sammenhængende.

Hvornår skal du varsle om fædreorlov?

Som far skal du orientere din arbejdsgiver senest fire uger før den dag, du ønsker at gøre brug af din fædreorlov på to uger.

Forældreorlov

Efter både barsels- og fældreorlov har begge forældre ret tilforældreorlov i hver 32 uger.I kan som forældre vælge at holde orloven sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden. Det er dog kun muligt at få dagpenge i 32 af de tilsammen 64 uger.

Som far kan du påbegynde de 32 uger af forældreorloven under morens 14 ugers barselsorlov. Den samlede længde med dagpenge reduceres herefter, så I sammenlagt får dagpenge svarende til 52 uger.

Læs mere om løn og dagpenge under barsel

 

Hvornår skal du varsle om forældreorlov?

Du skal give din arbejdsgiver besked om forældreorlov senest otte uger efter fødslen. Hvis du som far ønsker at holde din forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen, skal du orientere din arbejdsgiver tidligst muligt men senest otte uger efter fødslen.

Hvis du ønsker at udskyde eller forlænge din forældreorlov, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen eller modtagelsen. Det gælder begge forældre.

Hvis du er ansat i en region eller en kommune, gælder der i nogle tilfælde særlige regler for varsel om forældreorlov. Hvis du som far ønsker at påbegynde din ret til normal løn i syv eller 13 uger inden for de første 14 uger efter fødslen, skal du give din arbejdsgiver besked fire uger inden, du påbegynder forældreorloven. Du skal samtidig også oplyse, hvor længe dit fravær vil vare.

Hvornår skal du varsle om forældreorlov?

Du skal give din arbejdsgiver besked om forældreorlov senest otte uger efter fødslen. Hvis du som far ønsker at holde din forældreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen, skal du orientere din arbejdsgiver tidligst muligt men senest otte uger efter fødslen.

Hvis du ønsker at udskyde eller forlænge din forældreorlov, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen eller modtagelsen. Det gælder begge forældre.

Hvis du er ansat i en region eller en kommune, gælder der i nogle tilfælde særlige regler for varsel om forældreorlov. Hvis du som far ønsker at påbegynde din ret til normal løn i syv eller 13 uger inden for de første 14 uger efter fødslen, skal du give din arbejdsgiver besked fire uger inden, du påbegynder forældreorloven. Du skal samtidig også oplyse, hvor længe dit fravær vil vare.

Dine muligheder under orlov

Hvis du ønsker at forlænge din orlov

Du har også mulighed for at forlænge din orlov med enten otte eller 14 uger.

Forlængelsen af orloven kan hverken være kortere eller længere end henholdsvis otte eller 14 uger – det er altså ikke muligt at forlænge med f.eks. 10 uger. I kan dog som forældre vælge at opdele forlængelsen mellem jer, således at den ene forælder tager f.eks. tre uger og den anden fem uger.

Selvom du forlænger din orlov, har du stadigvæk kun ret til 52 ugers dagpenge. Vælger du at forlænge din orlov, vil din dagpengeudbetaling automatisk fordeles, så de også strækker sig over den forlængede periode.

Hvis du ønsker at udskyde din orlov

Foruden en forlængelse af din orlov har du også mulighed for at udskyde mellem otte og 13 uger af de 32 ugers forældreorlov. Det kaldes den retsbaserede udskydelse af forældreorloven – og du er lovmæssigt sikret denne ret. Det er dog kun én af forældrene, der har mulighed for at udskyde orloven.

Det skal du være opmærksom på 

  • For at udskyde din ret til fravær skal du være i arbejde,

  • Kun en af forældrene kan udskyde forældreorloven,

  • Du skal holde orloven, før dit barn fylder ni år,

  • Du kan udskyde minimum otte og højst 13 uger af de 32 ugers forældreorlov,

  • Du skal varsle din arbejdsgiver om udskydelse af orloven senest otte uger efter fødslen,

  • De otte til 13 ugers forlængelse af forældreorloven skal holdes samlet,

  • Du skal give din arbejdsgiver besked senest 16 uger før, du ønsker at gøre brug af den udskudte forældreorlovsperiode,

  • Hvis du er begyndt at holde din udskudte forældreorlov, kan orloven ikke udskydes yderligere,

  • Du har ikke ret til at genoptage arbejdet delvist med en tilsvarende forlængelse af den udskudte forældreorlov,

  • Hvis du udskyder din forældreorlov, kan du ikke samtidig forlænge den.

Den aftalebaserede udskydelse

Som lønmodtager har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder op til 32 uger af din forældreorlov. Det kaldes den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Du skal være opmærksom på, at din aftale med din gamle arbejdsgiver om udskydelse af den aftalebaserede orlov kan blive ophævet, hvis du får nyt job. Din nye arbejdsgiver er nemlig udelukkende bundet af den retsbaserede udskydelse.

Begge forældre kan gøre brug af den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Vælger du at benytte dig af muligheden, kan du ikke samtidig forlænge orloven med de retsbaserede otte til 13 uger. Du kan dog delvist genoptage dit arbejde under din orlov, og herved kan du forlænge den.

I modsætning til den retsbaserede udskydelse af orloven, kan den aftalebaserede holdes drypvist i perioder.

Hvis du vil arbejde samtidig med orlov

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du delvist genoptager arbejdet under din forældreorlov. Derved kan du forlænge din orlov tilsvarende.

Delvis genoptagelse af arbejdet vil sige, at du genoptager arbejdet med en kortere ugentlig arbejdstid end den, du havde inden orloven. Der er to måder, hvorpå du kan genoptage arbejdet delvist: med en samtidig tilsvarende forlængelse af orloven eller uden.

Med en tilsvarende forlængelse
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist under din forældreorlov. På den måde kan du samtidig forlænge din orlov og dermed forlænge perioden med barselsdagpenge tilsvarende.

Du kan for eksempel genoptage dit arbejde på halv tid i fire uger til halv løn suppleret med halve barselsdagpenge. Derved vil din forældreorlov på dagpenge blive forlænget med fire uger på deltid.

Du skal dog være opmærksom på, at du mister retten til at forlænge din orlov med otte eller 14 uger, hvis du vælger denne mulighed. Du kan læse om forlængelse af orlov ovenfor.

Uden en tilsvarende forlængelse
Hvis du genoptager dit arbejde delvist og ikke ønsker eller kan aftale at forlænge orlovsperioden tilsvarende, kan du udskyde den del, der ikke bliver afholdt. Så kan du eventuelt i et senere arbejdsforhold holde din udskudte orlov, hvis din nye arbejdsgiver vil indgå i den aftale.

Opdateret: 16.09.2021