Mit Lederne

Starthjælp til grøn omstilling er for lidt

Starthjælp til grøn omstilling er for lidt

02. oktober 2019

Der er brug for langt flere midler til udvikling og forskning i grøn omstilling end den milliard, regeringen vil sætte af i sit finanslovsforslag. Med en målrettet indsats kan klimaløsninger blive en dansk eksportsucces.

Lederne bakker op om regeringens ambition om grøn omstilling. Det er dog vigtigt, at der de kommende år afsættes langt flere midler til grøn forskning og udvikling. Den milliard kroner, regeringen vil bruge i 2020, tages for en stor del fra andre forskningsområder, og dermed får den samlede forskning ikke det nødvendige løft.

- Hvis vi skal løse klimaudfordringerne og samtidig holde gang i væksten, er det helt centralt, at vi som samfund investerer massivt i klimaforskning, siger direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen.

Han understreger, at øget fokus på klimaproblemerne på ingen måde behøver at hæmme den økonomiske vækst. Der findes en række gode eksempler på, at avanceret klimateknologi, som danske virksomheder har udviklet, er blevet eksportsucceser.

- Klima og bæredygtighed er danske styrkepositioner. Vi står med gode kort på hånden for at udvikle løsninger, der kan eksporteres globalt og bidrage til den økonomiskevækst i danske virksomheder. Her skal regeringen bidrage ved at markedsføre danske klimaløsninger og arbejde for, at klimaproblematikken kommer højt på den internationale dagsorden, siger Henrik Bach Mortensen.

Vigtigt at prioritere uddannelser
Lederne ser positivt på flere elementer i udspillet til finanslov. Ikke mindst er Lederne tilfreds med, at besparelserne på landets uddannelsesinstitutioner afskaffes.

- Det er helt nødvendigt, at vi som samfund investerer i uddannelse især i en tid, hvor den teknologiske udvikling accelererer. Hvis vi skal klare os i en verden, hvor den internationale konkurrence skærpes, er det helt nødvendigt, at den hjemlige arbejdskraft er topkvalificeret, siger Henrik Bach Mortensen.

 

Det er helt nødvendigt, at vi som samfund investerer i uddannelse især i en tid, hvor den teknologiske udvikling accelererer.

- Henrik Bach Mortensen, direktør hos Lederne 

Nye sygedagpenge-regler rammer sårbare grupper
Til gengæld er det uklogt, at regeringen vil forlænge den periode, hvor virksomhederne ikke kan modtage sygedagpengerefusion, hvis en medarbejder er langtidssygemeldt. I dag kan arbejdsgiveren få refunderet sygedagpenge af staten efter 30 dage. Regeringen vil forlænge perioden til 40 dage.

-Det vil gøre det vanskeligere for sårbare grupper at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi ledere vil være mere påholdende med at ansætte medarbejdere med en større risiko for sygemelding, siger Henrik Bach Mortensen.

Dårlig timing at svække finanserne
Forslaget om at svække de offentlige finanser med to milliarder koner er dårlig timing, mener Lederne.

- Hvis vi skal lempe finanspolitikken, bør det vente til, at der er flere tegn på, at økonomien er på vej ned i gear. I dag ser økonomien fortsat stærk ud, og der er mangel på arbejdskraft i visse brancher. Der bør udvises økonomisk ansvarlighed, siger Henrik Bach Mortensen.