Ansættelsesvilkår A-kassen Kurser og uddannelser Ledelse og Karriere LederNetværk Lokale afdelinger
Print Bookmark and Share

Beskrivelse af MBA uddannelse

Masteruddannelser er efteruddannelse på niveau med en kandidatuddannelse. Der findes en lang række masteruddannelser - også indenfor ledelsesområdet. Den største uddannelse indenfor virksomhedsledelse er MBA.
MBA udbydes af universiteter, handelshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner, der har indgået udbudssamarbejde med et universitet.


MBA er den største uddannelse indenfor strategi og virksomhedsledelse. Uddannelsen er for dig, der er top- eller mellemleder og som ønsker en uddannelse med afsæt i forskningsbaseret viden. 
Uddannelsen sigter overordnet på at udvikle kompetencer til at varetage ledelsesopgaver på strategisk niveau. Der fokuseres derfor helt overordnet på strategi, økonomistyring, relationer til marked og omverden samt ledelse.

MBA kan være organiseret på forskellige måder afhængigt af det enkelte universitet. Det gælder både fagligt indhold samt forløb. Det overordnede fokus i en MBA er strategi, økonomi og ledelse, men der kan være forskel på, hvordan de enkelte fagområder prioriteres, ligesom der kan være mulighed for specialisering indenfor særlige områder.

MBA er enten et 1 årigt fuldtidsstudie eller 2 årigt deltidsstudie, ofte organiseret fleksibelt, så der er mulighed for at holde pause undervejs.

Eksempler på MBA-uddannelser:
Fulltime MBA på CBS
MBA på Aarhus Universitet
Modulopbygget MBA på Syddansk Universitet
MBA på Aalborg Universitet


Pris
Masteruddannelser svinger meget i pris og kan koste fra kr 40.000 - 400.000. Pris på en MBA er typisk fra kr. 165.000.  

Tilskud
Der kan være mulighed for tilskud, hvis særlige betingelser er opfyldt

Tilmelding
Tilmelding sker ved henvendelse til det pågældende universitet.


     Bestil opkald
Udfyld og vi ringer dig op, når det passer dig
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S
Kontakt Lederne