Ansættelsesvilkår A-kassen Kurser og uddannelser Ledelse og Karriere LederNetværk Lokale afdelinger
Print Bookmark and Share

Hvornår er du selvstændig?


Da det har stor betydning for dine rettigheder og pligter i forhold til dagpenge og efterløn, om du er selvstændig eller lønmodtager, er det vigtigt, at du er opmærksom på, om du bliver opfattet som selvstændig erhvervsdrivende. Der er forskellige forhold, der gør, at du altid vil blive anset for at være selvstændig.


Som udgangspunkt vil du blive opfattet som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du selv eller din ægtefælle ejer en virksomhed eller en del af den, og du er eller har været beskæftiget i virksomheden. Endvidere skal selve driften af virksomheden ske for din eller din ægtefælles regning og risiko med det formål at opnå et økonomisk udbytte.

Herudover er der forskellige faktorer, der gør, at din beskæftigelse altid anses for at være selvstændig virksomhed:

 • Du har ansat arbejdskraft. 
 • Du har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle. 
 • Du har foretaget varelagernedskrivninger. 
 • Du har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende. 
 • Du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation. 
 • Du er omfattet af mindst to af følgende forhold:
  1. Virksomheden er momsregistreret, eller ydelsen faktureres med tillæg af moms.
  2. Du angiver skattemæssigt over-/underskud af selvstændig virksomhed.
  3. Du har på selvangivelsen for et givet indkomstår tilkendegivet, at du ønsker, at indkomsten bliver beskattet efter virksomhedsskatteloven.
  4. Du er deltager i et interessentskab.

I øvrige tilfælde vil vurderingen af, om du udøver selvstændig virksomhed, ske ud fra en konkret vurdering. Det er altid A-kassen, der skal tage stilling til, om du er selvstændig.

Husk at oplyse A-kassen om din selvstændige virksomhed
Du skal altid oplyse A-kassen om enhver form for virksomhed. Det gælder også formueforvaltning og hobbyvirksomhed. A-kassen vil ud fra dine oplysninger tage konkret stilling til, om din virksomhed har nogen betydning for dine rettigheder.

Læs mere om, hvornår du er selvstændig under Selskaber, Ansatte ægtefæller, Udlejning, Formueforvaltning og Hobby- og fritidsaktiviteter, ovenfor.


Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S
Kontakt Lederne