Ansættelsesvilkår A-kassen Kurser og uddannelser Ledelse og Karriere LederNetværk Lokale afdelinger
Print Bookmark and Share

Seks ugers selvvalgt uddannelse

Tag en seks ugers selvvalgt uddannelse og opkvalificér dine kompetencer, mens du er på dagpenge. Udbuddet er stort, og valget er dit. Læs her om dine muligheder og få vigtig information om regler og betingelser.


Med en seks ugers selvvalgt uddannelse kan du opkvalificere dine kompetencer, og der er mange muligheder for at finde den uddannelse, der passer til dine ønsker og behov.

Ledernes KompetenceCenter udbyder uddannelser særligt målrettet dig som leder. Men du har også mulighed for at tage seks ugers selvvalgt uddannelser andre steder.
Hvornår kan du begynde på din uddannelse
Du kan påbegynde din uddannelse, når du har været ledig i sammenlagt 18 uger. Hvis du er fyldt 25 år, skal din uddannelse være afsluttet inden for 57 ugers sammenlagt ledighed. Hvis du ikke er fyldt 25, skal den være afsluttet inden for 44 ugers sammenlagt ledighed.

Sådan gør du
For at deltage i seks ugers selvvalgt uddannelse skal du og uddannelsesstedet udfylde og indsende ansøgningsblanket AR 245 til A-kassen. Det skal I gøre i god tid. På Mit Lederne kan du finde en vejledning til at hente og indsende blanketten. Det er også her, du kan skrive til os, hvis du har spørgsmål om uddannelse og dagpenge. Husk at orientere dig om regler og betingelser her på siden, inden du søger.
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til uddannelse og ledighed, er du meget velkommen til at kontakte os på Mit Lederne.
Hvis du ønsker vejledning til dit valg af uddannelse eller har spørgsmål til en specifik uddannelse, skal du kontakte uddannelsesstedet. Har du valgt Ledernes KompetenceCenter, kan du finde kontaktoplysninger her.
Regler og betingelser
For at kunne deltage i seks ugers selvvalgt uddannelse og samtidig modtage dagpenge er der en række generelle betingelser, du skal opfylde – både før og under uddannelsen. Udover de generelle betingelser gælder der også nogle specifikke betingelser alt efter hvilken type uddannelse, du vælger.

Generelle regler og betingelser:
 • Du skal være fuldtidsledig. Det vil sige, at du ikke må have et deltidsarbejde eller selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse,
 • Du skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret,
 • Du skal have et godkendt og tilgængeligt CV på Jobnet,
 • Du skal tjekke dine jobopslag på "Min side" på Jobnet mindst hver syvende dag,
 • Du skal stå til rådighed for arbejde, som jobcenteret eller A-kassen henviser dig til.

Mens du deltager i uddannelsen, skal du ikke deltage i samtaler i A-kassen og jobcenteret. Du skal ligeledes heller ikke være aktivt jobsøgende i de perioder, hvor du deltager i uddannelsen – det vil sige sende jobansøgninger.

Uddannelsesspecifikke betingelser:

Videregående niveau
 • Du skal være fyldt 25 år
 • Uddannelsen skal være tilrettelagt på heltid. Det skal ikke nødvendigvis forstås som 37 timer om ugen, men kan også beregnes ud fra uddannelsens ECTS-point.
 • Uddannelsen må ikke koste mere end sammenlagt 22.344 kr.

Du kan ikke få transporttilskud (befordringsgodtgørelse) til uddannelser på videregående niveau.

Erhvervsuddannelsesniveau – eksempelvis AMU-kurser
 • Du må ikke have en uddannelse, der overstiger niveauet for erhvervsuddannelse – eller det skal være mere end fem år siden, du har gjort brug af din højere uddannelse.

Du kan få transporttilskud (befordringsgodtgørelse) til uddannelser på erhvervsniveau.

Gymnasie- eller folkeskoleniveau
 • Du skal være fyldt 25 år
 • Du skal have en kort uddannelse. Det vil sige 7-8 års folkeskole suppleret med erhvervsuddannelse – eller 9-10 års folkeskole suppleret med 2 års eller forældet erhvervsuddannelse

Du kan ikke få transporttilskud (befordringsgodtgørelse) til uddannelser på gymnasie- og folkeskoleniveau.


 

Lederudvikling på dagpenge?
Få et overblik over kurser og uddannelser og udvid dine kompetencer, mens du er ledig.

Ledernes KompetenceCenter

Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S
Kontakt Lederne